Sobota, 03 grudnia 2022

ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
tel. 22 622-52-88 fax wew. 35
tel. 22 621-50-08 fax wew. 35
orione.parafia@gmail.com

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione

Msze Święte w kościele Dzieciątka Jezus

Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 8.15, 18.00

Kancelaria parafialna czynna:

Wtorek: 10.00 - 12.00, 16.00 - 17.30

Czwartek: 10.00 - 12.00, 16.00 - 17.30

Sobota: 10.00 - 12.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

Poniedziałek - piątek: od godz. 9.00 do 17.45

Koniec trzeciego etapu remontu [zdjęcia]

W połowie października zostały zdemontowane rusztowania, w poniedziałek, 28 października, zostało usunięte ogrodzenie drzwi wejściowych. Tym samym zakończyliśmy trzeci etap remontu naszego kościoła. W tym roku konserwacja objęła ostatni fragment elewacji zachodniej (wraz z renowacją drzwi wejściowych i remontem schodów) oraz część elewacji południowej (od szpitala Dzieciątka Jezus).

Przypominamy, że tak jak w ubiegłych latach remont polegał na konserwacji i renowacji ceglanej poprzez: a) czyszczenie metodą piaskowania (materiałem ściernym w strumieniu sprężonego powietrza oraz ciepłej wody), b) uzupełnieniu ubytków w cegłach, które na przestrzeni lat ulegały wykruszeniu, c) uzupełnieniu fug między cegłami, d) zabezpieczaniu cegieł środkiem grzybobójczym oraz środkiem, który spowalnia wchłanianie zanieczyszczeń.

W ramach prac renowacyjnych została wykonana obróbka blacharska dachu i okien. Zainstalowano nowe odgromniki wraz z uziemieniem. Całość kosztów uzupełniły prace przygotowawcze, instalacja i demontaż rusztowań oraz prace porządkowe.

Całkowity koszt tego etapu wyniósł 600 028,67 zł. Większość sfinansował stołeczny i mazowiecki konserwator zabytków. Serdecznie dziękujemy! Pozostały koszt (100 028,87 zł.) pokryła parafia. Prace przeprowadziła firma "Talent Antika - Konserwacja Zabytków".

Dalsze prace planowane są na przyszły rok. W tym etapie remontowana będzie kolejna część elewacji południowej (od strony szpitala Dzieciątka Jezus).

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, parafianom za złożone ofiary na ten cel.

W dziale Fotogaleria znajdują się zdjęcia przedstawiające stan elewacji po zakończeniu prac:Za wszystkie ofiary oraz każdy gest życzliwości

i dobroci składamy serdeczne Bóg zapłać!

Konto bankowe: Ing Bank Śląski BSK S.A. 55 1050 1025 1000 0022 4437 9182