Sobota, 19 września 2020

ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
tel. 22 621-50-08 fax wew. 35
tel. 22 622-52-88 fax wew. 35
kontakt@parafiaorione.rel.pl

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione

Msze Święte w kościele Dzieciątka Jezus

Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 8.15, 18.00

Kancelaria parafialna czynna:

Wtorek i Czwartek: 10.00-12.00; 16.00-17.30,

Sobota: 10.00-12.00

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

Poniedziałek - Piątek: godz. 9.00 - 17.45

Remont kościoła

19 lipca 2017 rozpoczął się generalny remont naszego kościoła. Został on podzielony na kilka etapów. Każdy z nich realizowany jest w kolejnych latach - od lipca do października. Do tej pory udało się wyremontować część północną, zachodnią i część południową (od strony szpitala).

Remont polega na konserwacji i renowacji ceglanej poprzez:

a) czyszczenie metodą piaskowania (materiałem ściernym w strumieniu sprężonego powietrza oraz ciepłej wody),

b) uzupełnieniu ubytków w cegłach, które na przestrzeni lat ulegały wykruszeniu,

c) uzupełnieniu fug między cegłami,

d) zabezpieczaniu cegieł środkiem grzybobójczym oraz środkiem, który spowalnia wchłanianie zanieczyszczeń.

W ramach prac renowacyjnych wykonuje się także nowe rozety elementów stalowych okien, obramowania i nowe szyby, jak również założenie elementów blaszanych na ścianach, instalacja nowych odgromników, renowacja tynków oraz drewnianych elementów tam gdzie występują.

Do tej pory koszty remontu kształtują się następująco:

1 etap (2017 rok): 545 tys. złotych. Z czego 450 tys. to dofinansowanie ze strony Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Pozostała część to wkład parafii.

2 etap (2018 rok): 601 tys. złotych. Większość sfinansował Stołeczny i Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wkład parafii to około 140 tys.

3 etap (2019 rok): 600 tys. zł. Większość sfinansował Stołeczny i Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wkład parafii to 100 tys. zł.

4 etap (2020 rok): 225 tys. zł. Większość sfinansował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wkład parafii to 75 tys. zł.

Całość kosztów uzupełniają prace przygotowawcze, instalacja i demontaż rusztowań oraz prace porządkowe.

Od 14 maja do 10 lipca 2018 roku trwał pierwszy etap remontu wnętrza kościoła. W jego trakcie w ściany schowane zostały wszystkie dostępne przewody elektryczne. Następnie renowacji poddane zostały sklepienie i ściany najstarszej części świątyni (do chrzcielnicy). W następnej kolejności nastąpiło malowanie farbą paroprzepuszczalną. Użyta została kolorystyka z pierwotnego wyglądu kościoła (rok 1902) i zaakceptowana przez konserwatora zabytków. W zależności od możliwości finansowych planowany jest remont pozostałej część wnętrza naszego kościoła

Wszelkie prace przeprowadza firma "Talent Antika - Konserwacja Zabytków". Serdecznie  dziękujemy wszystkim darczyńcom, parafianom za złożone ofiary na remont naszego  kościoła.

Poniżej znajdują się wszystkie informacje o każdym etapie remontu, które zamieściliśmy na naszej stronie.

Za wszystkie ofiary oraz każdy gest życzliwości

i dobroci składamy serdeczne Bóg zapłać!

Konto bankowe: Ing Bank Śląski BSK S.A. 55 1050 1025 1000 0022 4437 9182