Sobota, 25 września 2021

ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
tel. 22 622-52-88 fax wew. 35
tel. 22 621-50-08 fax wew. 35
kontakt@parafiaorione.rel.pl

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione

Msze Święte w kościele Dzieciątka Jezus

Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 8.15, 18.00

Kancelaria parafialna czynna:

Wtorek: 10.00 - 12.00 ks. Tadeusz,

16.00 - 17.30 ks. Proboszcz

Czwartek: 10.00 - 12.00 ks. Tadeusz

16.00 - 17.30 ks. Proboszcz

Sobota: 10.00 - 12.00 ks. Krzysztof

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

Poniedziałek - Piątek: godz. 9.00 - 17.45

Remont kościoła

19 lipca 2017 rozpoczął się generalny remont naszego kościoła. Został on podzielony na kilka etapów. Każdy z nich realizowany jest w kolejnych latach - od lipca do października. Do tej pory udało się wyremontować część północną, zachodnią i część południową (od strony szpitala).

Remont polega na konserwacji i renowacji ceglanej poprzez:

a) czyszczenie metodą piaskowania (materiałem ściernym w strumieniu sprężonego powietrza oraz ciepłej wody),

b) uzupełnieniu ubytków w cegłach, które na przestrzeni lat ulegały wykruszeniu,

c) uzupełnieniu fug między cegłami,

d) zabezpieczaniu cegieł środkiem grzybobójczym oraz środkiem, który spowalnia wchłanianie zanieczyszczeń.

W ramach prac renowacyjnych wykonuje się także nowe rozety elementów stalowych okien, obramowania i nowe szyby, jak również założenie elementów blaszanych na ścianach, instalacja nowych odgromników, renowacja tynków oraz drewnianych elementów tam gdzie występują. Całość kosztów uzupełniają prace przygotowawcze, instalacja i demontaż rusztowań oraz prace porządkowe.

Do tej pory koszty remontu kształtują się następująco:

1 etap (2017 rok): 545 tys. złotych. Z czego 450 tys. to dofinansowanie ze strony Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Pozostała część to wkład parafii.

2 etap (2018 rok): 601 tys. złotych. Większość sfinansował Stołeczny i Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wkład parafii to około 140 tys.

3 etap (2019 rok): 600 tys. zł. Większość sfinansował Stołeczny i Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wkład parafii to 100 tys. zł.

4 etap (2020 rok): 225 tys. zł. Większość sfinansował Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Wkład parafii to 75 tys. zł.

Remont wnętrza kościoła

Od 14 maja do 10 lipca 2018 roku trwał pierwszy etap remontu wnętrza kościoła. W jego trakcie w ściany schowane zostały wszystkie dostępne przewody elektryczne. Następnie renowacji poddane zostały sklepienie i ściany najstarszej części świątyni (do chrzcielnicy). W następnej kolejności nastąpiło malowanie farbą paroprzepuszczalną. Użyta została kolorystyka z pierwotnego wyglądu kościoła (rok 1902) i zaakceptowana przez konserwatora zabytków. W zależności od możliwości finansowych planowany jest remont pozostałej część wnętrza naszego kościoła

Wszelkie prace przeprowadza firma "Talent Antika - Konserwacja Zabytków". Serdecznie  dziękujemy wszystkim darczyńcom, parafianom za złożone ofiary na remont naszego  kościoła.

Poniżej znajdują się wszystkie informacje o każdym etapie remontu, które zamieściliśmy na naszej stronie.

Za wszystkie ofiary oraz każdy gest życzliwości

i dobroci składamy serdeczne Bóg zapłać!

Konto bankowe: Ing Bank Śląski BSK S.A. 55 1050 1025 1000 0022 4437 9182