Piątek, 31 marca 2023

ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
tel. 22 622-52-88 fax wew. 35
tel. 22 621-50-08 fax wew. 35
orione.parafia@gmail.com

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione

Msze Święte w kościele Dzieciątka Jezus

Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 8.15, 18.00

Kancelaria parafialna czynna:

Wtorek: 10.00 - 12.00, 16.00 - 17.30

Czwartek: 10.00 - 12.00, 16.00 - 17.30

Sobota: 10.00 - 12.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

Poniedziałek - piątek: od godz. 9.00 do 17.45

Akt Zawierzenia Parafii

W trakcie Jubileuszowej Mszy św. z racji 30-lecia powstania Parafii św. Alojzego Orione, został odczytany akt zawierzenia Parafii Bożemu Miłosierdziu. Poniżej jego treść.

AKT ZAWIERZENIA PARAFII BOŻEMU MIŁOSIERDZIU

SOBOTA 17 WRZEŚNIA 2016

Modlitwa siostry Faustyny:

"Jezu, błogosław tym wszystkim, którzy są zgromadzeni dla oddania Ci czci, nieskończonemu miłosierdziu Twemu". "Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy godne uczynki miłosierdzia spełniali, aby ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca miłosierdzia, który jest w niebie." "Dla siebie proszę Cię, Panie, przeistocz mnie zupełnie w siebie, utrzymuj mnie  ustawicznie w świętej gorliwości o chwałę Twoją, daj mi  łaskę i moc ducha do spełnienia we wszystkim woli Twojej świętej".

O tę łaskę prosimy też dla kapłanów, których posłałeś do naszej parafii. Pokornie prosimy o nowe powołania kapłańskie i zakonne, również z naszej parafii.

Zawierzamy dzisiaj  Twemu Miłosierdziu całą naszą parafię, nasze rodziny i nas samych. Zanurzamy w Twoim Miłosierdziu wszystkie grzechy popełniane w naszej parafii, szczególnie tych naszych braci i siostry, którzy żyją z dala od Ciebie; grzechy naszych ojców, matek, dziadków, samotnych, młodzieży i dzieci. Grzechy lekceważenia Eucharystii i codziennej modlitwy, pijaństwa, zdrad małżeńskich, zabijania dzieci nienarodzonych, rozwiązłości i wszelkiej nędzy ludzkiej. Jezu, miej miłosierdzie dla nas!

Przyrzekamy wypełniać uczynki miłosierdzia wobec każdego człowieka potrzebującego: w rodzinie, w domu i na ulicy, w szkole i w zakładzie pracy. Przyrzekamy, że będziemy czerpać z Twojego Miłosierdzia w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Pragniemy też częściej niż do tej pory – również w dni powszednie - uczestniczyć we Mszy Św. i przyjmować Komunię Św. Chcemy z ufnością spoglądać na obraz Twego Miłosierdzia w naszych domach i kościołach, modląc się: Jezu, ufam Tobie! Obiecujemy odmawiać Koronkę do Twego Miłosierdzia i w Godzinie Miłosierdzia rozważać Twoją Mękę. Jezu Miłosierny, spójrz dzisiaj z tego Obrazu z miłością i pobłogosław naszą parafię!

Za wszystkie ofiary oraz każdy gest życzliwości

i dobroci składamy serdeczne Bóg zapłać!

Konto bankowe: Ing Bank Śląski BSK S.A. 55 1050 1025 1000 0022 4437 9182