Czwartek, 29 września 2022

ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
tel. 22 622-52-88 fax wew. 35
tel. 22 621-50-08 fax wew. 35
orione.parafia@gmail.com

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione

Msze Święte w kościele Dzieciątka Jezus

Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 8.15, 18.00

Kancelaria parafialna czynna:

Wtorek: 10.00 - 12.00, 16.00 - 17.30

Czwartek: 10.00 - 12.00, 16.00 - 17.30

Sobota: 10.00 - 12.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

Poniedziałek - piątek: od godz. 9.00 do 17.45

Wypominki roczne

* GODZINA 9.35

Bożemu Miłosierdziu polecamy dusze zmarłych:

1. Księży którzy pracowali w naszej parafii: ks. Stefana Batorego, ks. Jana Borowca, ks. Józefa Garncarka, ks. Pawła Gąsiorkiewicza, ks. Franciszka Guzka, ks. Stanisława Jarnuszewskiego, ks. Józefa Józefiaka, ks. Józefa Pszczółkę, ks. Karola Knerę, ks. Eugeniusza Misiowca, ks. Dominika Pankiewicza, ks. Andrzeja Rapsiewicza, ks. Zygmunta Ryżko, ks. Zygmunta Skonieckiego, ks. Henryka Tosika, br. Władysława Brzezińskiego, br. Bronisława Dobosiewicza;

2. Hieronimę, Stanisława, Aleksadrę, Andrzeja Goców, Tadeusza Roman, Antoniego, Małgorzatę, Andrzeja Borkowskich, Barbarę Hacia, Wacławę, Romualda Formanków, Jadwigę, Tadeusza Romanów, Filipa, Rudolfa Czarzastych, całą rodzinę Romanów, Czarzastych;

3. Ryszarda, Bronisława, Helenę Kuczykowskich, Stanisławę, Józefa, Leopolda Starosielec;

4. Czesława Marchewka i zmarli z rodziny Marchewków, Grzybowskich, Ociepów, Kiedowskich, Znamierowskich, Żurków, Mirosława Morzyk, Michała, Gabrielę Mikołajczyk i zmarli z rodziny Mikołajczyków, Filipkiewiczów, Mazurów, Rutkowskich, Pawlaków, Knorów, Katarzynę i Józefę Szczepańskie, Damiana Urbaniak, Ryszarda Meloch. Dariusza Prejs;

5. Marię, Jana, Marię-Ludmiłę Barmuckich, Brygidę, Franciszka, Juliana, Marię, Kazimierza, Zofię, Karola, Sebastiana, Antoniego Zglińskich, Władysławę, Zdzisława, Walerię, Jana Downar, Leokadię, Jerzego, Wiktorię Czaplarskich, Jerzego Kuźmickiego, Zdzisława, Magdalenę Edelszein;

6. Salomeę, Halinę, Mariannę, Janinę Przyborowskich, Benedykta, Franciszka, Tadeusza, Jana Przyborowskich;

7. Kazimierę, Emilię, Józefa, Justynę Suchożebrskich, Władysława, Wiktora, Józefa, Czesława, Edmunda, Józefa Wawrzyniec, Kazimierza, Zenka Suchożebrskich;

8. Wszystkich sąsiadów oraz rodzinę Lipców i Witków;

9. Jarosława, Janinę, Józefa, Jerzego, Jadwigę, Mariana, Stanisławę, Franciszka, Kacpra, Mariannę, Paulinę, Aleksandra, Marię, Franciszka, Zofię, Bolesława, Stanisława, Antoniego, wszystkich księży, którzy pracowali w naszej parafii;

10. Zdzisława Łowniczek, Janinę, Zygmunta Zaborowskich, Marię, Stefana Zaborowskich, Barbarę, Stanisława Tymczyszyn, Arkadiusza Aroszkiewicza, Janinę, Tadeusza Bieda, z rodziny Araszkiewiczów, Biedów, Ławniczaków, Zaborowskich, Żukowskich;

11. Halinę, Henryka Kutyła, Magdalenę, Aleksandra, Władysława, Janinę Kutyła, Eugenię Hofman-Weikret;

12. Zofię Nałkowską, Gabrielea Narytowicza, Joannę Chmielewską, Bolesława Prusa, Ewę Salamon, Marię Pruszkowską, Marię Kringer;

13. Wandę, Romana Binder, Juliusza Heinrich Hofman, Email, Roberta Hofman, Łucję Tulinius;

14. Stefana, Alicję Binder, Wandę, Tadeusza, Czaja, Alicję Untyła, Stanisława Cincian, Antoninę Krzyżanowską;

15. Tadeusza, Lucjana, Zygmunta, Zofię Untyła, Jadwigę, Bronisława  Smug, Leokadię Sielicką;

16. Alicję, Kazimierza Janiszewskich, z rodziny Jabłońskich, Kosciela, Wandę, Tadeusza Wawrzyniak;

17. Rodzinę Kozłowskich, Górzyńskich, Bułkowskcich, Krzysztofa Żuchowskiego, Stefana Żeromskiego, Marię Dąbrowską;

18. Członków Żywego Różańca: Walentynę Romejko, Krystynę Lewandowską, Irenę Wieczorek, Stanisławę Wiak, Mariannę Stanisławską, Halinę Ślaską, Krystynę Niemira, Janinę Gołdynek, Janinę Ukomską, Jauliannę Sierota, Halinę Arkuszewską, Halinę Kwiatkowską, Kazimierę Izak, Krystynę Fabiszewską, Danutę Wieczorek, Henryka Turkawka, , Annę Waszak, Krystynę Żołątkowską-Wagner, Irenę Pająk, Janinę Kisielewską, Halinę Jędrzejewską, Krystynę Mazaraki, Elżbietę Kwapiszewską, Stanisławę Kaczmarek, Eugeniusza Bieleckiego, Kazimierza Kotkiewicz;

19. Aleksandrę Magryta;

20. Z rodziny Smoleńskich, Lubińskich, Zalewskich, Brewińskich, Kielaków;

21. Aleksandra, Zofię, Joannę-Teresę, Adama, wszystkich z rodziny Lewickich, Stefanię, Jana Hobgarskich, Elżbietę Wartalską, Irenę Młynik, Teresę, Beniamina Lenc, Elżbietę Doboszcz, Annę Przybecką;

22. Natalię, Władysława, Zenona Gawryjołek, Janinę, Franciszka, Zdzisława, Janinę Szmit, Romualdę, Mieczysława Szostak, Mariana Gaciąga;

23. Michalinę, Jana, Annę, Józefa, Stanisława, Mieczysława Walczuk, Jadwigę, Zygmunta, Agnieszkę Kleszcz, Helenę, Stefana, Ryszarda, Edwarda, Zofię, Zbigniewa Żołądek, Karolinę, Jana, Stanisława Kamińskich, Anastazję Mikosz;

24. Kazimierza, Jana, Warchoł, Leokadię Kotkiewicz, Stanisława, Franciszkę Warchoł; Annę, Kazimierza Myśliwiec, Mariusza, Janinę Łagoda;

25. Mariannę, Piotra, Halinę, Eugeniusza, Józefę, Feliksa, Lucynę Maciaszek, Mariannę, Konstantego, siostry i braci Łuczak, Krzysztofa Kopaszewskiego, Krzysztofa Kiliańskiego;

26. Mariannę, Stanisława Zulepskich;, zmarłych synów;

27. Czesława, Ryszarda Ładziak,, Mariannę, Mariana Biskup, zmarłych z ich rodzin;

28. Zbigniewa, Dariusza, Marka z rodziny Tarkowskich, Szostek, Kassyk, Mućko;

29. Jana, Annę, Pawła, Zofię Siwiec, Andrzeja, Zofię, Walerię, Walentego Pakosz, Stanisława, Teresę, Henryka Sajnóg, Mariannę Trzcińską, Julię Nowosińską, Henryka, Grzegorza Urbanik, Jana, Stefana, Andrzeja, Ewę, Stanisława, Marię, Krystynę Zebel;

30. Kazimierza Stężyckiego, Annę, Jana Niedbała i ich dzieci, Annę, Władysława Stężyckich, Zofię, Kazimierza, Grzegorza Włoch;

31. Kazimierza, Helenę Czartoryskich, ich zmarłe dzieci i wnuka, przyjaciół i współpracowników;      Antoniego,   Eugenię   Skrzyńskich,   ich   syna   Antoniego,   Ignacego   Dembowskiego,   Anielę,   Stanisławę,    Marię,    Stanisława,   Kazimierza
Potulickich, Stefanię, Edmunda Moszyńskich, ich rodziców i rodzeństwo, nauczycieli liceum im. Marii Curie Skłodowskiej, ks. Augustyna, królów, hetmanów, twórców polskiej kultury; Ludwikę Kornacką

32. Franciszka, Wiesławę Wieczorek, Antoninę i Eugeniusza Cholewa;

33. Władysławę, Zbigniewa, Zdzisława, Stanisławę Żmijewskich, Kazimierza Zennonę Wasilewskich;

34. Z rodziny Szczaniawskich, Bieńkowskich, Kupieckich, Witwińskich, Letkich, Księży Aleksandra Bieńkowskiego, Tadeusza Glinkowskiego, Stanisława Dąbkowskiego; 

35. Roberta Sieruga, Stefana, Jana, Tadeusza Kacperskich, Bożenę Moroz, Alinę i Henryka Bucholc, Mariana Ferdyn;

36. Szczepana,  Rozalię i Stanisława Książek i całą rodzinę, Władysława, Leokadię, Ryszarda i Zbigniewa Książek;

37. Stanisława, Zofię , Zygmunta, Józefa, Eugeniusza i Antoniego Kurzac;

38. Michała Chachuła z rodziną;

39. Wiesława Rutkowskiego z rodziną;

40. Helenę i Jana Całka, Wandę i Franciszka Szukiłowicz, Genowefę i Stanisława Młyńskich, Aleksandrę Magryta, Elżbietę Godziebiewską, Tomasza Gersz,, za Kapłaów i za dusze w czyśćcu cierpiące;

41. Rodziców Jadwigę i Ryszarda Łoś, zmarłych z rodziny Zaradkiewiczów, Mroczkowskich, Wieliczków, Podgórskich, Lembowicz, Wawrzonkowskich, Mrozów Bouchet (czyt. Busze);

42. Jarosława i Józefę Puharaty, Stefana i Oleńkę Piętka, Marka i Helenę Zamoyskich, Tadeusz i Zofię Pieńkowskich, zmarłych z rodziny Sikorskich, Puharaty, Białogórskich, Siostry z Instytutu Maryi Służebnicy Pańskiej;

43. Walentynę, Edwarda, Tadeusza Romejko, z rodziny Romejko, Barejóków, Świackich, Pawłowskich, Zarzyckich;

44. Halinę Antosik, jej rodziców, brata, teściów;

45. Alfredę, Zofię, Władysława, Lecha Milewskich, Franciszka Bobulę, Kazimierza Burcickiego, dziadków Filipowiczów z rodziną, dziadków Milewskich z rodziną, rodzinę Bobulów, nauczycieli, wychowawców, przyjaciół, sąsiadów

46. Karolinę Gad;

47. Z rodziny Fijałkowskich, Stępniewskich, Feliksiaków;

48. Czesławę, Ewę, Wiesławę, Franciszka, Szczepana, Wojciecha Giewartowskich, Mariannę, Ferdynada,  Gogolewskich, Emilię, Zbigniewa Osiak, Teresę Wirhanowicz, rodzinę Karlickich, Jana Nowaka Keziorańskiego;

49. Janisza, Jana Tadeusza, Józefę, Stefana, Małgosię Gradowskich, Rozalię, Tomasza, Janinę, Helenę, Krzysztofa Mikulskich, rodzinę Lewińskich;

50. Stanisławę, Władysława Kluska, Stanisława Bondaronek, Jana, Julię Florewskich, Marcina, Mariannę, Wiktorię, Helenę Kluska, Zbigniewa Spychalkiego, Barbarę Gancarza, Mariana Wygoda, Stanisława, Helenę Tabara, Iwonę Kosińską, Leonardę, Kazimierza Szustak, Bronisławę, Kazimierza, Janinę, Irenę Kostyra;

51. Janinę, Antoniego, Leszka Jastrzębskich, Stanisławę, Jana Kalinowskich, Zofię Klebańską;

52. Jadwigę, Małgorzatę, Franciszka, Michała, Hannę Trestka, Józefę, Stanisława Mazurczuk, Stanisław, Józefa, Jana, Marię, Elżbietę Białkowskich, Halinę, Teodora, Aleksandra Garnicz-Garnicki, Teresę Szuba, Irenę Kugler, Natalię, Kazimierza, Irenę Kubiak;

53. Mariannę Jłaa., Marcina, Wandę Lankiewicz, Helenę, Stanisława Jezierskich, Teresę, Stanisława Krzyżanowskich, Barbarę Lis, Barbarę Wysocką, Stanisławę, Jana, Zbigniewa Cacko, Edwardę Fijałkowską, Tadeusza Kobza, Kazimierę, Henrykę Fijałkowską, Zofię, Jerzego Muller;

54. Elżbietę, Janusza Ostrowskich, Paolo Odouardi, Artura Pogorzewskiego, Stanisławę, Jana Stankiewicz, Sabinę, Józefa Regent, Janinę, Marcina Kobus, Wandę, Kazimierza Ostrzeniewskich, Aleksandrę, Aleksandra, Wojciecha Rek, Halinę, Janusza Jankowskich, Elizę Wiktorowską, Andrzeja Langner, Witolda Tomasiewicz, Beatę, Michała Ajdarow, Natalię, Tadeusza Lamparskich, Sabinę, Henryka Świderskich;

55. Michała, Aleksandrę, Mikołaja, Jana, Aleksandra Sawczyc, Cecylię, Czesława, Pawła Trzpioła, Władysława Dorula, Reginę, Pawła Trzpioła, Helenę, Józefa Bieleckich, Irenę, Wacława, Mariana Wyganowskich, Agnieszkę Ratyńską, Sabinę, Czesława, Zdzisława Derbich, Małgorzatę, Danutę Pietroń;

56. Sabinę, Arkadiusza Truszczyńskich;

57. Anielę, rodzinę Papińskich, Zatkiewiczów, Kadejów, Leonarda, rodzinę Żmijewskich, Osowskich, sąsiadów, Romana, rodzinę Pieczykowskich, Michalitów;

58. Stanisława, Franciszka, Stanisławę Jakubaszek, Walentynę, Mariana, Grzegorza, Halinę Ziejewskich;

59. Katarzynę, Jana, Franciszka, Ryszarda Głuchów, Salomeę, Reginę, Wawrzyńca, Mieczysława, Jana, Helenę Brzezińskich, Łucję, Jana, Annę, Stefana Łubów, Marię, Klemensa, Kazimierza, Leona, Edwarda, Dorotę Polityckich, Pawła, Annę Marchlewskich, Bronisławę, Józefa Słowików, Marię, Romana Kunickich;

60. Teresę i Wacława Faszczewskich, zmarłych z rodziny Faszczewskich, Tyszka, Letyta;

61. Zofię, Bogdana, Renatę i Wojciecha Morawskich, Mieczysława, Helenę, Stefanię i Stefana, Józefę, Franciszka i Reginę, Karola, Konstantego i Sylwestra Kordel, Henryk, Mariannę, Katarzynę i Stanisława Orzechowskich, Marię, Anetę i Barbarę Krawczyk, Marka, Zenonę i Izabelę Stachowicz

62. Irenę, Bronisława, Janusza, Danutę, Mieczysława, Apolonię, Eugeniusza, Józefę Franciszka, Mariannę, Jana, Rozalię, Michała, Piotra, Pelagię, Stefana, Wacława, Józefę, Hieronima, Juliana, Mariannę, Mariana, Jana, Eleonorę, Rozalię, Hannę, Stanisława, Zachariasza, z rodziny Lechowiczów, Miknickich, Królaków;

63. Z rodzin Jaworskich, Buczyńskich, Zająców, Jana Tula

64. Wiesława, Eugeniusza, Marię, Józefa, Janinę, Bronisława, Wacława, Stanisławę z rodziny Szczepanik

65. Mariannę, Alfreda, Mariannę, Wiktora Gardyńskich, Władysława, Ludwika Staweckich, Józefę Kacperską

66. Konstancję, Michała, Honoratę, Hieronima Piotrowskich, z rodziny Piotrowskich, Karolinę Jarominiak, Wandę Żóławnik, zmarłych z rodzin Jarominiak, Żóławnik;

67. Irenę, Stefana, Wojciecha, Danutę, Józefa, Mariannę, Józefa Krakowiak, z rodzin Pachlickich, Lenardów, Marię, Karola Rudzkich, Jana, Teresę Wojtaszczyk, Zofię Wieczorek;

68. Lidiusza, Ligię, Jana, Andrzeja Terleckich, Marię, Stefana Reuss( czytaj Roys), z rodzin Terleckich, Reuss, Głowackich;

69. Rodziców Jadwigę i Mariana Porzezińskich, zmarłych z rodzin Porzezińskich, Omielańczuków;

70. Michała, Krzysztofa, Wiktorię Król, Helenę, Józefa, Mariannę Krawczyk, Irenę Stolarek;

71. Reginę, Eugeniusza, Zofię, Tadeusza, zmarłych z rodziny Adamków, Jana, Mariannę, Wacława, Zygrfryda, Mariana, zmarłych z rodziny Strożków, Janinę, Mieczysława, zmarłych z rodziny Cichalów, ks. Tadeusz, Józefa, Eugeniusza, Mariana, Kazimierza, siostry, Eleonorę, Stefanię, Norbertę, Agnieszkę, Genowefę, Gabrielę, Annę, Stanisława, Piotra, Annę

* GODZINA 11.35

1. Księży którzy pracowali w naszej parafii: ks. Stefana Batorego, ks. Jana Borowca, ks. Józefa Garncarka, ks. Pawła Gąsiorkiewicza, ks. Franciszka Guzka, ks. Stanisława Jarnuszewskiego, ks. Józefa Józefiaka, ks. Józefa Pszczółkę, ks. Karola Knerę, ks. Eugeniusza Misiowca, ks. Dominika Pankiewicza, ks. Andrzeja Rapsiewicza, ks. Zygmunta Ryżko, ks. Zygmunta Skonieckiego, ks. Henryka Tosika, br. Władysława Brzezińskiego, br. Bronisława Dobosiewicza;

2. Władysława, Nadzieję, Włodzimierza Nadieżdę Kapuścińskich, Marię, Jegora Leonowych;

3. Z rodziny Górskich, Łuczaków, Marię, Mieczysława, Jerzego, Janusza, Karola, Konstancję, Marię, Michała, Henryka Baczyńskiego, Wojciecha Łuczaka;

4. Bolesława, Marię Furmańczyk;

5. Alodię, Kazimierza, Stanisława Owczarek, Helenę, Antoniego, Wiktorię, Marię, Helenę, Władysława Sikorskich, Józefa, Zofię Winszych, Gabrielę, Maksymiliana, Włodzimierza, Antoniego, Jerzego, Mariana Kruczkowskich, Jolantę, Stanisława, Zofię, Przemysława,  Genowefę Galant, Stanisława Mazurowskiego, Wiesława  i Hannę Biernackich, Kazimierę, Lucjana Główczyńskich, Janinę Rzempowską, Stanisława Gajewskiego, Tadeusza Osowskiego, Zdzisława Magdę, Annę Król, Tadeusza, Halinę Siwińskich, Barbarę, Jana Klimczak, Karola Umińskiego;

6. Józefę; Władysławę, Stanisława Michalak. Józefa Błaszczyka, Tadeusza Michalaka, Halinę i Alfreda Kiełczewskich, Barbarę Jendruszek, Ks. Józefa Baranowskiego. Zmarłych z rodzin Połczyńskich, Michalak, Błaszczyk ; Kazimierza  Brzezińskiego.

7. Jadwigę, Wandę, Irenę, Stanisława, Jana, Aleksandrę, Edwarda, Zofię Struniawskich, Rozalię, Hieronima, Stanisława, Bronisławę Wysockich, Halinę, Edwarda, Genowefę, Władysławę, Stefana, Martę, Antonioniego Mierzejewskich, Emilię, Stanisława Mierzejewskich, Bożenę Środoń;

8. Witolda, Wandę Szulca, Andrzeja Góreckiego, Włodzimierza Wiśniewskiego, Zdzisława Salamona, Sławomira Zawadzińskiego, Karola Purskiego, Tomasza Jabłońskiego, Wojciecha Kusia, Dariusza Palczewskiego, Mariana, Tomara Bogusiewicza, Kazimierę Kuźma, Jana Głażewskiego, Helenę, Józefa Głębickich, Stanisława Choinki; Tadeusza Rylewicza, Zofię Wolfran, Aleksandrę, Wojciecha, Emila Buchaert;

9. Marię, Teresę, Janinę, Kazimierza Konwerskich, Stanisławę, Stanisława Kowalskich;

10. Jana, Józefę, Helenę, Krzysztofa Zawadka, Przemysława, Teodorę, Wincentego Brzezińskich, Franciszkę, Zenona Kos, Zofię Karpowicz, Krystynę, Zygmunta Guminiak, Bolesława, Marię, Jerzego Karczmarczyk, Elżbietę, Ryszarda Świpiarskich, Teresę Sabała, Hannę, Mariana Oleksiak, Aleksandra Stolarskiego, Halinę Bąk, Helenę Rydzowa;

11. Michalinę, Jana, Annę, Józefa, Stanisława, Mieczysława Walczuk, Jadwigę, Zygmunta, Agnieszkę Kleszcz, Helenę, Stefana, Ryszarda, Edwarda, Zofię, Zbigniewa Żołądek, Karolinę, Jana, Stanisława Kamińskich, Anastazję Mikosz;

12. Halinę, Konrada, Jarosława Arkuszewskich, Jana, Jadwigę, Edwarda, Mieczysława, Teresę Lesiak, Elżbietę, Stanisława, Krzysztofa Krzywkowskich, Romana, Stefana, Zofię Kurkiewicz, Wiktorię, Edmunda, Zbigniewa Arkuszewskich, Barbarę, Adama, Karola Szerszeniewskich, Danutę, Henryka Kosik, Jana - Józefa, Emilię, Stanisława, Krystynę Fiuk, Celinę-Teresę, Leona Michalskich, Zbigniewa, Jadwigę, Helenę, Władysława Kałuskich, Kazimierza Wójcika, Wandę Koleńską, Bogusława, Władysławę Piwnickich, Stefana Tymoszewskiego, Apolonię Kozanecką, Natalię, Franciszka Walędziak, Aleksandra, Stanisławę, Jana, Jadwigę, Zofię, Michała, Mariannę, Kazimierza, Stanisława, Jadwigę Stachacz, Jana, Stanisławę, Zygmunta, Martę Walędziak, Jadwigę Kowalczyk, Halinę, Wacława Dudziec, Stanisława, Jana, Andrzeja Pazik, Teresę, Michała, Zofię, Barbarę Cieciórów, z rodziny Lesiak, Arkuszewskich, Kurkiewiczów, Krzywkowskich, Walędziak, Stachaczów, Cieciórów, Pazików, Kowalczyków;

13. Elżbietę Kijewską, Zofię, Jana Wiśniewskich, Jana, Kazimierę Kostrzyńskich;

14. Katarzynę, Antoniego ,Michał, Hanna Kieszek, Władysławę, Jana Rakowskich, Stanisławę, Edwarda Wysockich;

15. Jana, Stanisławę Melon, Krystynę, Andrzeja Czarkowskich, Amelię, Wincentego, Mieczysława, Eugeniusza Kuśmider, Mariannę Seler, Michalinę Cwil; Marka, Zofię, Józefa, Artura, Elżbietę Filutowskich, Stanisławę Borkowska;

16. Jana, Jadwigę Getka, z rodziny Getka, Rogalskich, Fic, Uziaków, Lizuraj, Szulborskich, Esmanów, Przybuszyszów, Góralskich, Żołątków, Elegier, Łuczyńskich, Milczarek;

17. Wandę, Władysława, Teresę, Franciszka Konopka, Pelagię, Władysława, Józefa, Teresę Wrzosek, Zofię Adelę, Tadeusza Anzel, Jadwigę Degorską, Lalę, Franciszka Długołęckich, Stefanię, Michała, Marka Czyżowskich, Marka Wierzbowskiego Mieczysława Gałeckiego, Hannę, Henryka Syguła, Honoratę Otulak, Annę, Kazimierza Pieniak, Janusza Pieniak, Jadwigę, Mariana Różańskich, Annę Rączka, Feliksa Drozd, Krzysztofa Szczubińskiego, Annę Witowską;

18. Helenę, Adolfa Chojente, Stanisława, Stefana Stępniewskich, Adama, Ewę Mościbrodzkich, zmarłych z rodziny Mierzejewskich, Raszuków, sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące;

19. Annę, Bolesława, Lucjana, Andrzeja Misiak, Zmarłych z rodziny Drążek i Misiak, ,Jadwigę, Janinę i Eugenię;

20. Z rodziny Bryl, Kaproń, Pyć, Mucha, Rząd, Pudło, Bienaszewskich, Żurowskich, Flis, Baczareki, Pingot, Cytra, Kędzierskich, Abram, Bablich, Gediminas, Kuśmiek, Skrobisz, Rybickich, Szpunar, Malinowskich, Cherry, Kaczyńskich, Oleksy, Ks. Tokarskiego;

21. Otylię, Wacława Witowskich, Mariannę, Andrzeja, Irminę, Jana, Wacława, Helenę, Józefa, Krystynę, Andrzeja Milewskich, Mirosławę Piątkowską,  Władysława, Zofię, Józefa, Stanisława, Piotra, Krystynę, Aleksandra, Józefa, Annę Witowskich, Sabinę, Stanisława Mroczek, Annę Rączka Janinę Wąsowską;

22. Kazimierę, Stanisława, Ludwika, Stefanię Józefa, Halinę, Alinę, Mariannę Lewandowskich, Antoniego Mikulskiego, Reginę i Adama , Annę, Mieczysława Kozak,  Leszka i Ryszarda Stanisławskich;

23. Stanisława i Stanisławę Szymanek, z rodziny Szymanków, Gnieciaków i Kędziorów, Janinę i Jana Rodak, Wandę, Bolesława i Jana Rajkiewicz, Irenę i Józefa Dorobek, Stefana i Józefę Olejniczak, znajomych, oraz koleżanki i kolegów z pracy: Teresę Koter, Ewę Sadło, Elżbietę Romanowską, Marka Bujaka, Dariusza Gałązkiewicza, Księży Michaelitów: Mieczysława Gładysza, Józefa Przeklasę, Bogdana Gospodarczyka, oraz za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące;

24. Mariana, Feliksę Kuczkowskich, Władysława, Feliksę Trombińskich, Czesława, Edwarda Szulczewskich, Stanisława, Władysława Skoczylas, Jana Mirosz z rodziną, Kazimierę, Stanisławę, Jana Padzik, Janinę, Hieronima Jaglińskich;

25. Genowefa, Stanisław Karczarczyk, Czesławę, Bronisława, Andrzeja Pigut, Stanisławę Styś, Katarzynę Grzybowską, Aleksandrę, Adama, Karczarczyk;

26. Marię, Stanisława Cieślewicz;

27. Stefana, Leokadię, Zbigniewa Puchalskich, Tomasza, Mariannę, Jana Góra;

28. Rodzinę Lalka, Władysławę, Zofię, Leonarda, rodzinę Małek, Jana Rozalię, rodzinę Wyka, Józefa;

29. Z rodziny Wojciechowkich, Zacharjasz, Olszowy, Stankiewicz, Kachniarz, Pitek, Krochmal;

30. Elżbietę, Ryszarda Kondratowicz, Leokadię, Wacława Dłutowskich, Józefa Litwin, Henrykę, Tadeusza Siczek, rodzinę Górnikiewiczów;

31. Helenę, Irenę, Franciszka, Henryka, Jerzego Widźgowsch, Bronisławę, Władysława, ks. Józefa, Jana Kempińskich, Pelagię, Tomasza, Izabelę, Józefa, Jana Głowackich, Franciszkę, Józefa Zawodnych, rodzinę Widźgowskich, Kempińskich, Głowackich, Zawodnych;

32. Mieczysława Śledzia, Janinę Szkop, Stefana, Janinę Krupińskich, Kazimierza, Jadwigę, Marka Rosickich,

33. Leokadię, Józefa i ich synów Szymańskich, Władysława, Barbarę i Mikołaja, Halinę, Wojciecha, Wincentego i Mariannę Zakrzewskich, księdza Zebedeusza;

34. Krzysztofa, Eugeniusza, Grzegorza Glanwscy, Władsławę, Tadeusza Gołąb, Gabryjelę Sadowską;

35. Stanisława Jesiotra, rodziców Stanisława, Stanisławę, Kubę, Mariannę, Bolesława Weneck, Piasek, całą rodziną;

36. Z rodzin Łanieckich, Sydków, Świtlików;

37. Reginę i Jana Przełomskich, Stanisława Kraszewskiego, Stanisława i Sławę Przełomskich, Mariusza Przełomskiego Bronisławę i Bolesław Kraszewskich, Leną Warszawską i Zdzich, Wincentego Czerwińskiego z rodziną, Adę i Adama Rzewuskich;

38. DZIADKÓW Adama, Stanisławę,Kazimierza, Annę, Mirosława;

39. Rodzinę Kosowskich, Tymińskich, Kozłowskich, Romana Wróblewskiego, Tadeusza Ryszewskiego;

40. Jana Peryt, Zofię, Mariana, Weronikę Dobińską, Rozalię, Jakuba Barulskiego, Michała, Antoniego, Bohdana Zgutkę, Mariannę Kazana, z rodziny Jezierskich, Celińskich, Pertytów, Janinę Wojciechowską, Czesława Augustyniak, Wandę Mielcarz;

41. Henryka Szubzdy, z rodziny Szubzdów,Rybickich;

42. Zofię, Józafata Włodarskich, z rodziny Rudnickic, Włodarskich;

43. Dzieci utracone; Antoninę, Janinę, Andrzeja, Stanisława Szczepańskich, Danutę Jankowska, Marię Opalacz, dziadków Kupisów, Jana Kupisza; Antoniego, Mariannę, Tadeusza, Bolesława Borowieckich, Danutę Jankowską, Leokadię, Zofię, Mariana Bronicwickich, Zofię Tępińską, Anielę, Józefa Ferpsa;

44. Z rodziny Kwiatkowskich Stanisławy, Adama, Antoniego; z rodziny Książków Stanisłąwa ojca, Stanisława syna, Otylię, Romana, Władysława, Paulinę, Helenę, Juliana; z rodziny Patelskich Małgorzatę, Mieczysława, Marka, Krystynę; z rodziny Kozłów Tomasza, Franciszkę, Otylię, Józefę, Wincentego; z rodziny Klimkowskich Stanisława, Genowefę, Eugeniusza, Irenę, Piotra, Andrzeja, Witolda Gruchalskiego, Helenę i Jerzego Milewskich; z rodzin Dudków, Urbanów, Napiórkowskich, Cichockich; Helenę Gajkowską, Jadwigę Król; Krzysztofa, Eugeniusza, Grzegorza Glanowskich, Tadeusza, Władysławę Gołąb, Gabrielę Sadowską

45. Alinę, Andrzeja Wiercińskich, Wandę i Aleksandra Morat, Anielę i Mariana Stefańskich, Jana i Krzysztofa Wiercińskich, zmarłych z rodziny Wiercińskich, Morat, Chlebowskich, Vogtów

46. Jolantę, Henrykę, Władysława Hubka, Danutę Małocha, Zofię Kamińską, Stanisława Piechna; 

47. Władysława, Zygmunta Dymek; Emilię, Aleksandra, Józefa, Stanisława Ostałowskich, Zofię Nowak

48. Józefa, Bronisławę, Rozalię, Eugeniusza Zawadzkich, Wiesławę, Jana Śledź, Bogumilę Powalską, Mirosławę Kopaczewską, zmarłych pracowników wodociągów warszawskich

49. Waldemara, Lidię, Artura, Jana, Celinę Mierzejewskich, Emilię Glinka, Stanisława Wysockiego, Grzegorza, Romana, Jana, Mariannę Śledź, Teresę, Alicję, Jana Przydryga

50. Marię, Zygmunta Graczyk

Wypominki – szczególna pamięć o zmarłych

Przez cały listopad w parafiach katolickich odprawiane są tzw. „wypominki”. To szczególna pamięć o zmarłych. Polegają na  wyczytywaniu imion i nazwisk osób nieżyjących. Wyróżnia się wypominki jednorazowe, oktawalne i roczne. Wierni na kartkach wypisują zmarłych i przynoszą je do kościoła. Wypominki jednorazowe odczytuje się najczęściej na cmentarzu, oktawalne przez osiem dni od dnia Wszystkich Świętych (często połączone z nabożeństwem różańcowym), a roczne – przez cały rok przed niedzielnymi mszami.

Tradycja sięga X wieku. Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, gdyż droga do wiekuistego odpoczynku jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. Jan Paweł II w rozważaniach na „Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

O ważności modlitwy za zmarłych przypomina ks. bp. Antoni Dydycz,  z diecezji drohiczyńskiej. "Wypominki są po to, abyśmy mieli pewność, za kogo się modlimy. Często nie wiemy, kto potrzebuje naszego wsparcia duchowego, ale że ludzie go potrzebują, to jest oczywiste. Widzimy, że są grzechy, słabości, upadki. Dlatego nasza modlitwa za zmarłych jest niezbędna. Tę modlitwę powinniśmy składać poprzez ręce Matki Najświętszej. Ona wie najlepiej komu jest potrzebna".

Za wszystkie ofiary oraz każdy gest życzliwości

i dobroci składamy serdeczne Bóg zapłać!

Konto bankowe: Ing Bank Śląski BSK S.A. 55 1050 1025 1000 0022 4437 9182