Piątek, 27 stycznia 2023

ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
tel. 22 622-52-88 fax wew. 35
tel. 22 621-50-08 fax wew. 35
orione.parafia@gmail.com

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione

Msze Święte w kościele Dzieciątka Jezus

Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 8.15, 18.00

Kancelaria parafialna czynna:

Wtorek: 10.00 - 12.00, 16.00 - 17.30

Czwartek: 10.00 - 12.00, 16.00 - 17.30

Sobota: 10.00 - 12.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

Poniedziałek - piątek: od godz. 9.00 do 17.45

Wypominki

WYPOMINKI ROCZNE 2022 R.

GODZ. 9.35

Polecamy Boże Twojemu Miłosierdziu naszych bliskich zmarłych:

1. Księży, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Stefana Batorego, ks. Jana Borowca, ks. Józefa Garncarka, ks. Pawła Gąsiorkiewicza, ks. Franciszka Guzka, ks. Stanisława Jarnuszewskiego, ks. Józefa Józefiaka, ks. Józefa Pszczółkę, ks. Karola Knerę, ks. Eugeniusza Misiowca, ks. Dominika Pankiewicza, ks. Andrzeja Rapsiewicza, ks. Zygmunta Ryżko, ks. Zygmunta Skonieckiego, ks. Henryka Tosika, ks. Stanisława Pawlinę, br. Władysława Brzezińskiego, br. Bronisława Dobosiewicza;

2. Andrzeja, Eugeniusza Klimkowskich, Antoniego, Halinę Kwiatkowskich, Marka, Małgorzatę Pawelskich;

3. Członków Żywego Różańca: Walentynę Romejko, Krystynę Lewandowską, Irenę Wieczorek, Stanisławę Wiak, Mariannę Stanisławską, Halinę Ślaska, Krystynę Niemira, Janinę Gołdynem, Janinę Łukomską, Juliannę Sierota, Halinę Arkuszewską, Halinę Kwiatkowską, Kazimierę Izak, Krystynę Fabiszewską, Danutę Wieczorek, Henrykę Turkawka, Krystynę Żolądkowską-Wagner, Irenę Pająk, Janinę Kisielewską, Halinę Jędrzejewską, Krystynę Mazaraki, Elżbietę Kwapiszewską, Stanisławę Kaczmarek, Celinę Granc, Krystynę Niezgoda, Jadwigę Urnańską, Annę Wąsek, Jadwigę Kowalczyk, Stanisławę Sobiczewską, Barbarę Buciarską, Eugeniusza Bieleckiego, Kazimierza Kotkiewicza;

4. Janusza, Walerię, Kazimiera Bundz, Bronisławę, Jana Wiśnik, zmarłych z rodziny Majchrów, Wiśników, Budzów, Strganków, Zaborowskich;

5. Franciszka, Mariannę, Tadeusza, Mariannę-Halinę Przyborowskich, Władysława, Kazimierę, Wiktora, Józefa, Czesława, Edmunda, Józefę, Justynę, Wiktorię, Stanisławę, Czesława Suchożeberskich, Józefa, Barbarę, Emilię;

6. Natalię, Władysława, Zenona Gawryjołek, Janinę, Franciszka, Zdzisława, Janinę Szmit, Romualdę, Mieczysława Szostak, Mariana Gaciąga;

7. Hieronimę, Stanisława, Aleksandrę, Andrzeja Goc, Tadeusza Roman, Antoniego, Małgorzatę, Andrzeja Borkowskich, Barbarę Hacia, Wacławę, Romualda Formanków, Jadwigę, Tadeusza Romanów, Filipa, Rudolfa Czarzastych;

8. Katarzyn, Jana, Franciszkę, Ryszarda Głuchów, Salomeę, Pelagię, Jana, Mieczysława, Helenę, Wawrzyńca Brzezińskich, Łucję, Annę, Jana, Stefana Łubów, Marię, Klemensa, Kazimierza, Leona Gertruda Polityckich, Dorotę, Edwarda Szymańskich, Marię Wawrosz, Annę, Pawła Marchlewskich, 

9. Józefa, Bronisława Słowików, Stanisławę Stelmaszewską, Marię, Romana Kunickich, zmarłych sąsiadów z ul. Chałubińskiego 9;

10. Grzegorza Piątka, z rodziny Wierczuków, Musiejczuków, Klimiuków, Piątków, Piasków;

11. Antoniego, Janinę, Leszka Jastrzębskich, Jana, Stanisławę Kalinowskich, Zofię Klebańską;

12. Kazimierza, Helenę Czartoryskich, ich zmarłe dzieci i wnuka, zmarłych przyjaciół i współpracowników, Antoniego, Eugenię Skrzyńskich, ich syna Antoniego, Ignacego Dembowskiego, Anielę, Stanisławę; Stefanię, Edmunda Moszyńskich, ich rodziców i rodzeństwo; nauczycieli liceum im. Marii Curie Skłodowskiej; ks. Augustyna; Ludwikę Kornacką; królów, hetmanów, twórców polskiej wielkości, pisarzy, artystów, uczonych, twórców polskiej kultury; 

13. Stefana, Józefę, Jana, Tadeusza Kacperskich; Roberta, Donata, Irenę Sieruga, Bożenę Moroz, Mariana Ferdyn, Pelagię Jasztal;

14. Kazimierza Stężyckiego, Annę, Jana Niedbała, ich dzieci, Annę, Władysława Stężyckich, Zofię, Kazimierza, Grzegorza Włoch;

15. Zofię, Jana, Pawła, Zofię Siwiec, Zofię, Andrzeja, Walerię, Walentego Pakosz, Stanisława, Ewę, Jana, Stefana, Andrzeja Zebel, Teresę, Stanisława, Henryka, Sajnóg, Henryka, Grzegorza Urbanik, Julię Nowosińską, Mariannę Trzcińską;

16. rodzinę Kapuścińskich: Włodzimierza-Nadieżdy, Władysława-Nadziei, rodzinę Neonowych: Jegra, Marię, Jana, ,Marię;

17. Michała, Władysława, Kazimierę Chachuła; Wiesława Rutkowskiego;

18. Stanisława, Zofię Kurzac, całą rodzinę Kurzac; Szczepana, Rozalię, Stanisława Książek, całą rodzinę; Władysława, Leokadię Książek, synów Ryszarda, Zbigniewa;

19. Aleksandra, Zofię, Adama, Janinę-Teresę, wszystkich z rodziny Lewickich, Jana, Stefanię Hobgarskich, Elżbietę Wartalską, Teresę, Beniamina Lenc, Irenę Młynik, Elżbietę Dobosz, Annę Przybecką, Grażynę Iwańską;

20. Konstancję, Michała, Honoratę, Hieronima Piotrowskich, z rodziny Piotrowskich, Karolinę Jarominiak, z rodziny Jarominiak, Wandę Buławnik;

21. Irenę, Stefana, Wojciecha, Danutę, Józefa Krakowiak, z zmarłych z rodziny Krakowiak, Jana, Józefę Kaniewskich, z rodziny Kaniewskich, Marię, Karola Rudzkich, Jana, Teresę Wojtyszczak, Zofię Wieczorek, z rodziny Leonardów;

22. Jarosława, Józefę Puharaty, z rodziny Sikorskich, Puharaty, Białogórskich, Stefana, Oleńkę Piętka, Marka, Helenę Zamoyskich, Zofię, Teodora Pieńkowskich, Bogdana Damskiego z rodziną, siostry z Instytutu Maryi Służebnicy Pańskiej;

23. Marię, Jana, Marię-Ludmiłę Barmuckich, Brygidę, Franciszka, Juliana, Marię, Kazimierza, Zofię, Karola, Sebastiana, Antoniego Glińskich, Władysławę, Zdzisława, Walerię, Jana Downar, Leokadię, Jerzego, Wiktorię Czaplarskich, Jerzego Kuźmickiego, Zbigniewa, Magdalenę Edelszein;

24. Irenę, Bronisława, Apolonię, Eugeniusza, Janusza, Danutę, Mieczysława, Józefę, Franciszka, Mariannę, Jana, Rozalię, Michała, Piotra, Pelagię, Stanisława, Stefana, Wacława, Józefę, Hieronima, Juliana, Mariannę, Mariana, Jana, Rozalię, Hannę, Stanisława, Irenę, Zachariasza, Kazimierę, Krystynę, Walentynę, Stefanię, z rodziny Lechowiczów, Królaków, Mikuckich, Wyszomierskich;

25. Reginę, Eugeniusza, Zofię, Tadeusza, rodzinę Adamków, Jana, Mariannę, Wacława, Zygfryda, rodzinę Strożków, Janinę, Mieczysława, rodzinę Michalów; księdza Tadeusza, Eugeniusza, Józefa, Mariana, Kazimierza; siostry: Eleonorę, Stefanię Norbertę, Agnieszkę; Piotra, Pawła, Stanisława, Annę, Beatę, Mariannę;

26. Władysława, feliksę Trąbińskich, Jana Mirosz z rodziną; Mariana Kuczkowskiego z rodziną; rodzinę Szulc, Karczewskich, Padzik, Stanisława, Władysławę Skoczylas, Janinę, Hieronima Jaglińskich;

27. Teresa, Wacław Jaszczewscy, rodzinę Jaszczewskich, Tyszka, Hetyta;

28. Barbarę Krupińską, Adama Kowalskiego, Marka Rosickiego, Stanisławę Bednarek;

29. rodzinę Lipców, Witków: Jerzego, Janinę, Józefa, Mariana, Jana, Janinę, Franciszka, Stanisławę, Jana, Stanisława, Józefa, Kazimierę, Marię, Jarosława, Franciszka, Zofię, Kacpra, Bolesława, Marię, Paulinę, Aleksandra, księży z naszej parafii;

30. Jadwigę, Michała, Aleksandrę, Mikołaja, Jana, Aleksandra Sawczyc; Cecylię, Czesława, Pawła, Elżbietę, Stefana, Reginę, Pawła Trzpioła; Helenę, Józefa Bieleckich; Wacława, Mariana, Irenę Wyganowskich; Sabinę, Arkadiusza Truszczyńskich, Agnieszkę Ratyńską, Władysława Dorula;

31. Stanisława, Mariannę, Tomka, Leszka Zielińskich, Krzysztofa Kopaszewskiego, Krzysztofa Kiliańskiego;

32. Konstantego, Mariannę, Zygmunta Łuczak, rodzinę kabulskich, Winiarków;

33. Piotra, Mariannę, Halinę, Lucynę, Eugeniusza, dziadków Maciaszków;

34. rodzinę; Smoleńskich, Lubińskich, Kielaków, Zalewskich, B5rewińskich, Szydłowskich;

35. Władysławę Kułaga, Stanisławę, Władysława Słupczyńskich, rodzinę Sworowskich, Bendkowskich, Skotarczaków, Gałeckich;

36. Pelagię, Władysława, Martę, Feliksa wrzosek, Teresę, Franciszka, Katarzynę Konopka, Wandę, Władysława Konopka, Otylię, Wacława, Zofię Witowskich, Zofię, Tadeusza, Adelę Anzel, Annę, Kazimierza, Janusza Pieniak, Jadwigę Degórską, Zofię Czarnota, Mieczysława Krekora, Lalę, Franciszka Długołęckich, Mieczysława Gałeckiego, Marka Wierzbowskiego, Feliksa Drozd, Krzysztofa Szublińskiego;

37. Otylię, Wacława Witowskich, Mariannę, Andrzeja, Irminę, Jana, Józefa, Krystynę, Wacława, Andrzeja Milewskich, Władysławę, Mariana Różańskich, Mirkę Piątkowską, Krystynę, Annę, Józefę, Piotra, Aleksandra, Stanisława, Jozefa, Krystynę Witowskich, rodzinę Komorowskich, Mroczków;

38. rodzinę Kossowskich, Kozłowskich, Tymińskich, Ignaciuk, Romana, Tadeusza, Kamilę, Radka Kazanowskich, Barbarę;

39. Alfredę, Zofię, Władysława, Lecha Milewskich, Franciszka Bobula, Kazimierza Barcickiego, rodzinę Milewskich, Filipowiczów, Bobolów, sąsiadów z bloku przy ul. Platynowej 4; ofiary wojny w Ukrainie;

40. Honoratę Otulak, Marka Wierzbowskiego, Annę Rączka, Zofię Czarnota, Mieczysława Gałeckiego;

41. Czesławę, Franciszka, Wojciecha, Szczepana, Ewę, Wiesławę Giewartowskich, Mariannę, Ferdynanda Gogolewskich, Emilię, Zbigniewa Osiak, rodzinę Olszewskich, giewartowskich, Henryka Karlickiego z rodziną, Teresę Wirhanowicz, Danutę Weinberg;

42. Elżbietę, Ryszarda, Bronisława Kondratowicz, Leokadię, Wacława Dłutowskich, Józefa Litwin, Henrykę, Tadeusza Siczek, rodzinę Górnikieiwcz;

43. Halinę, Romana, Henryka, Wandę, Władysława, Adama, Jadwigę, Alfreda, Eugenię, Magdalenę, Antoninę, Wandę, Alicję, Zofię;

44. Jana, Józefę, Helenę, Krzysztofa, Walentego, Mariannę Zawadka, Przemysława, Teodorę, Wincentego, Jana Brzezińskich, ZofięKarpowicz, Bolesława, Marię, Jerzego Kaczmarczyk, Jana, Helenę, Zdzisława, Kazimierę, Franciszka, Janinę, Władysława, Helenę, Stefana, Alinę, Teresę Witak, Franciszkę, Leona Kos, Irenę, Tadeusza Kanabus, Helenę Wojdecką, Annę, Mariana Oleksiak, Mirosławę, Aleksandra Stolarskich, Helenę Rydzowa;

45. Mariannę i Stanisława Sikorskich;

46. Franciszka, Wiesławę Wieczorek, Antoninę, Eugeniusza Cholewa;

47. Zdzisława, Stanisławę, Zbigniewa, Władysławę Żmijewskich, Zenona, Kazimierza Wasilewskich;

48. Wacława, Jakuba, Józefa, Janinę Myczka, Helenę, Józefa, Tadeusza, Jerzego, Kalinę Krawczyk, Marka, z rodziny Myczka, Krawczyk, Jopków, Mazurów, Grządków, Klepków, Oliwów, Kunów

49. Rodziców, Helenę i Adolfa, Stanisława Chojente, Ewę Mościbrodzką, Stefana Stępniewskiego;

50. Jana, Pawła Sikora, Stefanię, Władysława, Mariana Barszcz, Kazimiera Cichecka, rodzinę Sikora, Barszcz, Wrześniewskich;

51. Barbarę, Jana Peryt, Zofię, Mariana, Weronikę Dobińską, Rozalię, Jakuba Barylskich, Michała, Antoniego, Bohdana Zgutkę, Mariannę Kazana, rodzinę Jezierskich, Celińskich, Perytów, Janinę Wojciechowską, Czesławę Augustyniak, Wandę Mielcarz;

52. Anielę Starosielec, Jarosława, tulę papińskich, Rzadkiewicz, ks. Zdzisława, księży Michalitów, braci zakonnych, sąsiadów, rodzinę Kołodziejczyków, Barcera, pielgrzymów, zamordowanych w łagrach, obozach zagłady;

53. Barbarę Wąsala, Wandę, Kazimierza Ostrzeniewskich, Artura Pogorzelskiego, Halinę, Janusza Jankowskich, Paolo Oduardi, Krystynę Piasecka, Natalię, Tadeusza Lamparskich, Beatę, Michała Ajmarów, Witolda Tomasiewicza;

54. Marcjannę Jankowską, Bronisławę, Marcina, Wandę Lankiewicz, Teresę, Stanisława Krzyżanowskich, Stanisławę, Jana, Zbigniewa cacko, Stanisławę, Jana Stankiewicz, Helenę, Stanisława Jezierskich, Edwardę Fijałkowską, Tadeusza Kobza, Kazimierę, Henryka, Alicję Fijałkowskich, Barbarę Lis;

55. Halinę Antosik, jej rodziców, brata, teściów;

56. Alodię, Kazimierza, Stanisława Owczarek, Helenę, Antoniego, Wiktorię, Władysława, Marię, Helena Sikorskich, Józefa, Zofię Winszych, Gabrielę, Maksymiliana, Włodzimierza, Antoniego, Jerzego, Mariana Kruczkowskich, Jolantę, Stanisława, Zofię, Przemysława,  Genowefę Galant, Stanisława Mazurowskiego, Wiesława i Hannę Biernackiego, Kazimierę, Lucjana Główczyńskich, Janinę Rzempowską, Stanisława Gajewskiego, Tadeusza Osowskiego, Zdzisława, Magdę, Annę Król, Tadeusza, Halinę Siwińskich, Barbarę, Jana Klimczak, Karola Umińskiego;

 

WYPOMINKI ROCZNE 2022 R.

GODZ. 11.35

 

Polecamy Boże Twojemu Miłosierdziu naszych bliskich zmarłych:

1. Księży, którzy pracowali w naszej parafii: ks. Stefana Batorego, ks. Jana Borowca, ks. Józefa Garncarka, ks. Pawła Gąsiorkiewicza, ks. Franciszka Guzka, ks. Stanisława Jarnuszewskiego, ks. Józefa Józefiaka, ks. Józefa Pszczółkę, ks. Karola Knerę, ks. Eugeniusza Misiowca, ks. Dominika Pankiewicza, ks. Andrzeja Rapsiewicza, ks. Zygmunta Ryżko, ks. Zygmunta Skonieckiego, ks. Henryka Tosika, ks. Stanisława Pawlinę, br. Władysława Brzezińskiego, br. Bronisława Dobosiewicza;

2. Alodię, Kazimierza, Stanisława Owczarek, Helenę, Antoniego, Wiktorię, Marię, Helenę, Władysława Sikorskich, Józefa, Zofię Winszych, Gabrielę, Maksymiliana, Włodzimierza, Antoniego, Jerzego, Marianna Kruczkowskich, Jolantę, Stanisława, Zofię, Przemysława, Genowefę Galant, Stanisława Mazurowskiego, Wiesława, Hannę, Jakuba Biernackich, Kazimierę, Lucjana Główczyńskich, Janinę Grzempowską, Stanisława Gajewskiego, Tadeusza Osowskiego, Zdzisława, Magdę, Annę Król, Tadeusza, Halinę Siwińskich, Barbarę, Jana Klimczak, Karola Umińskiego;

3. Weronikę, Zdzisława Słowikowskich, ich córki, zięcia, rodziców, rodzeństwo z rodzinami oraz krewnych i dobroczyńców;

4. Jana, Nartę, Marysię Piwowar, Annę Biczak, Dorotę Leszczyńską, Piotra Paprzyckiego;

5. Stanisławę, Jana Czeredy, ich rodziców i krewnych;

6. Krystynę Dobrzyńską, Zofię Szeligowską, Feliksa Woźniaka;

7. Czesław Marchewka i zmarli z rodziny Marchewków, Grzybowskich, Ociepów, Kiedowskich, Znamierowskich, Żurków, Mirosław Morzyk, Michał, Gabriela Mikołajczyk i zmarli z rodziny Mikołajczyków, Filipkiewiczów, Mazurów, Rutkowskich, Pawlaków, Knorów, Katarzyna i Józefa Szczepańskie, Damian Urbaniak, Ryszard Meloch. Dariusz Prejs, Zofia Dużyńska;

8. Jadwigę, Wandę, Irenę, Stanisława, Jana, Aleksandrę, Edwarda, Zofię Struniawskich, Rozalię, Hieronima, Stanisława, Bronisławę Wysockich, Halinę, Edwarda, Genowefę, Władysławę, Stefana, Martę, Antoniego, Emilię, Stanisława Mierzejewskich, Aleksandrę, Emila, Wojciecha Buchert, Jadwigę, Józefa, Karierę Pałka, Stanisława Choinkę, Michalinę, Marię, Zenona Salich, Janinę Sroczyńską, Bożenę Środoń, Helenę, Teresę, Franciszka Gromek, Irene Komasara, Teresę Kaukus, Irenę Borkowską, Barbarę Fiołek, Teresę Czesak, Bożenę Michalczak, Jadwigę, Piotra, Jerzego Baranowskich, Jana Gałażewskiego, Helenę, Józefa Głębickich, Wandę, Witolda Szulc, Andrzeja Góreckiego, Włodzimierza Wiszniewskiego, Wojciecha Kusia, Zdzisława Salamona, Sławomira Zawdzińskiego, Dariusza Palczewskiego, Karola Nurskiego. Tomasza Jabłońskiego, Mariana, Tamara Bogusiewicz, Kazimierę Kuźma, Tadeusza Rylewicza, Zofię Wolfram, Adama Oleksiaka;

9. Stanisława, Wiktorię Wesołowskich, Marcela, Weronkę, Hipolita, Stanisławę, Mirosława Walentowicz, Mirosławę, Józefa, Jana Simińskich, Zenobiusza, Małgorzatę Wojnarowskich, Zofię, Wacława, Martę;

10. Kazimierza Felczyńskiego, Stanisławę, Jana Turalskich; Annę i Jana Walasik Alicje i Feliksa Kowalczyk, Józefę, Władysława, Stefana i Edwarda Drożdż, Stefana i Zofię Adamowicz, Henryka, Marię i Zdzisława Ścisłowscy, Szczepana i Krystynę Źiółkowcy, Helene i Stanisława Szlaga, Leokadię, Stanisława i Andrzeja |Małkowie, Zofię i Bronisława Gaczewskich, Irenę Czarnecką,  Jadwigę Jóźwiakowską, Cecylia Kołtuniak

11. Józefę; Władysławę, Stanisława Michalak. Józefa Błaszczyka, Tadeusza, Józefa, Grzegorza Michalak, Halinę i Alfreda Kiełczewskich, Barbarę Jendruszek, Ks. Józefa Baranowskiego. Zmarłych z rodzin Połczyńskich, Michalak, Błaszczyk ; Kazimierza  Brzezińskiego, Adama Kowalskiego

12. rodzinę Artymiak, Turkowskich, Perzanowskich;

13. Marię, Teresę, Janinę, Kazimierza Konwerskich; Stanisławę, Stanisława Kowalskich;

14. Halinę, Konrada, Jarosława Arkuszewskich, Jana, Jadwigę, Edwarda, Mieczysława, Teresę Lesiak, Elżbietę, Stanisława, Krzysztofa Krzykowskich, Romana, Stefana, Zofię Kurkiewicz, Wiktorię, Edmunda, Zbigniewa Arkuszewskich, Barbarę, Adama, Karola Szerszeniewkich, Danutę, Henryka Kosik, Jana-Józefa, Emilię, Stanisława, Krystynę Fiuk, Celinę-Teresę, Leona Michalskich, Zbigniewa, Jadwigę, Helenę, Władysława Kałuskich, Kazimierza Wójcika, Wandę Koleńską, Bogusława, Władysławę Piwnickich, Stafana Tymoszewskiego, Apolonię Kozanecką, Natalię, Franciszka Walędziak, Aleksandra, Stanisławę, Jana, Jadwigę, Zofię, Michała, Mariannę, Kazimierza, Stanisława, Jadwigę Stachach, Jana, Stanisławę, Zygmunta, Martę Walędziak, Jadwigę Kowalczyk, Halinę, Wacława Dudziec, Stanisława, Jana, Andrzeja Pazik, Teresę, Michała, Zofię, Barbarę Cieciurów, Ignacego Wrońskiego, rodzinę Lesiak, Arkuszewskich, Kurkiewiczów, Krzykowskich, Walędziak, Stachaczów, Cieciurów, Pazików, Kowalczyków;

15. Józefa, Annę, Michalinę, Jana, Stanisława, Mieczysława Walczuk; Zygmunta, Jadwigę, Agnieszkę Kleszcz; Helenę, Stefana, Edwarda, Zofię, Ryszarda, Zbigniewa Żołądek; Jana, Karolinę Kamińskich; Anastazję Mikosz; Irenę Olewnik; Tadeusza Frydrych; 

16. Annę, Bolesława, Lucjana, Andrzeja Misiak; z rodziny Drążek, Misiak; Jadwigę, Eugenię, Janinę;

17. Elżbietę Chojnowska, Zbigniewa, Władysławę, Stefana Rogalskich, z rodziny Rogalskich, Czapczyków;

18. Adama Węgrzyn; Janinę Nowicką; Bronisława, Władysława, Annę, Aleksandra Stuczanowskich; Sławomira Kostrzewa;

19. Wojciecha Dziekońskiego, Ludwika, Michała Wambutt; Stanisławę Olenderek; Barbarę, Henryka Halemba, Halinę Kapuściniak;

20. Renatę Gontarek z rodziną; Jana Kucharskiego z rodziną; rodzinę Karolewskich; Annę Kania, Annę Waszak, rodzinę Czajka, Mariana, Teresę Jaworskich, Stanisława Szlagowskiego, rodzinę Gochnów;

21. Rodzinę Ignatowiczów, Chwedorczuków; Annę Chwedoruk, Jerzego, Józefę, Andrzeja Ignatowicz; Bronisławę, Adolfa Wojciechowskich;

22. Jana, Halinę, Adama Pruszak; Zofię, Michała Skibińskich, Jerzego, Kazimierza Puczyńskich, Marię Sadrakuła;

23. Juliannę, Hipolita Stankiewicz, Stanisławę Kleczkowski, Janinę Ostenda, Wiktorię Tabarowicz, Weronikę, Władysława, Tadeusza Zachariasz;

24. Józefę, Franciszka, Reginę Orzechowskich, Perzanowskich, dziadków, rodzinę Perkowskich, Barbarę, Mikołaja Teodorescu, Leokadię, Józefa Szyańskich z dziećmi, Wiesława Perkowskiego;

25. Barbarę, Anetę, Marię Krawczyk, Izabelę Sinkiewicz, jej rodzinę, Zenonę, Marka Stachowicz, Stefanię, Stefana, Mieczysława Cynowskich, Zofię, Bogdana, Renatę, Wojciecha Morawskich, Helenę Pendelską;

26. Jadwigę, Jana Getka, rodzinę Rogalskich, Getka, Fic, Lizuraj, Górskich, Żoładków, Przybyszów, Uziaków, Esmanów, Adamiaków, Flegiel, Łuczyńskich, Milczarek;

27. Zbigniewa, Dariusza, Marka Tarkowskich, rodzinę Tarkowskich, Kassyk, Szostek, Mućko;

28. Leszka Zaborskiego, Kamila Obraza;

29. Pelagię Kot, Ludwikę Gurniak, osobę Bogu wiadomą;

30. Helenę, Hieronima, Włodzimierza, rodzinę Cioków, Rypów, Rogulskich, Zielińskich, Adamowiczów, Koseskich, Krasuckich, Kotliców, Ojców Paulinów: Zachariasza i Wenantego;

31. Adolfa, Helenę, rodzinę Partyków, Mierzejewskich, Stanisława Chojente, Ewę Mościbrodzką, księży;

32. rodzinę Cieśniewskich, Nadwodnych, Motyka, Orzechowskich, Janusza Perdion, ks. Mariana Ofiarę;

33. Czesława Marchewka, rodzinę Marchewków, Grzybowskich, Ociepów, Kiedowskich, Znamierowskich, Żurków, Mirosława Morzyk, Michała, Gabrielę Mikołajczyk, rodzinę Mikołajczyków, Filipkiewiczów, Mazurów, Rutkowskich, Pawlaków, Knorów, Katarzynę, Józefę Szczepańskie, Damiana Urbaniak, Ryszarda Meloch. Dariusza Prejs.

34. Franciszka, Stanisławę, Stanisława Jakubaszek; Mariana, Walentynę, Grzegorza, Halinę, Jana, Rocha, Franciszkę, Władysławę Ziejewskich; Antoniego, Petronelę Kowalskich; Władysławę, Józefa, Zofię, Jana, Katarzynę Skwarek; Franciszka, Mariannę Szczęsnych; Jadwigę, Mariana, Jana Goławskich;

35. Krystynę, Stefana Wojda, Annę Jadczak, Józefę Sałacką;

36. Elżbietę Kijewską, Jana, Zofię Wiśniewskich, Jana, Kazimierę Kostrzyńskich, Kamilę Szafryk;

37. rodzinę Gradowskich, lewińskich, Mikulskich, Sobańskich, Józefę, Wojciecha, Romana Rogalskiego;

38. rodzinę Marchwińskich, Katarzynę Sawę, Huberta Lejpamera, Małgorzatę, Janusza Gradowskich, 

39. Jadwigę, Małgorzatę, Franciszka treska, Hannę, Michała, Stanisława, Józefę Mazurczuk, Bronisławę Jumrych, Konrada Kosmalskiego, Marię, Jana, Elżbietę, Stanisławę Białkowskich, Halinę, Teodora, Aleksandra Granicz-Garnicki, Natalię, Irenę, Kazimierza Kubiak, Teresę Szuba;

40. Stanisławę, Władysława Kluska, Jana, Julię Florewskich, Stanisława Bondaronek, Marcina, Mariannę, Wiktorię, Helenę, Ignacego kluska, Barbarę Gancarz, Zbigniewa Spychalskiego, Bronisławę, Kazimierza, Janinę, Irenę Kostyrów, Leonarda, Kazimierza Szustak, Mariana Wygoda, Janusza Popiołek, Janusza Witkowskiego, Ryszarda łochowskiego, Urszulę Kosińską;

41. rodzinę Brzechowskich, Rydeckich, Odyńców, Wieczorków;

42. rodzinę Papińskich, Kodejów, Źółtkiewiczów, Anielę, Leonarda, ks. Zdzisława Osowskiego, braci Michalitów, Romana, Piecykowskiego;

43. Helenę, Irenę, Franciszka, Henryka, Jerzego Widźkowskich, Bronisławę, Władysława, ks. Józefa, Jana Kempińskich, Pelagię, Tomasza, Izabelę, Józefa, Jana Głowackich, Franciszkę, Jozefa Zawodnych, z rodziny Widźkowskich, Kempińskich, Głowackich, Zawodnych;

44. Zmarłych Orionistów: Ks. Pawła Gąsiorkiewicza, ks. Zygmunta Skonieckiego, ks Franciszka Guzka, ks. Stanisława Pawlinę, ks. Stanisława Januszewskiego, Br. Władysława Brzezińskiego, Mieczysława, Jana, Zofię, Stefana, Halinę, Władysławę i Izydora, Annę i Kazimierza, Marię, Krystynę i Janusza, Eugeniusza, Eugenię i Aleksandra, Janinę i Zdzisława, Jadwigę, Zofię, Leonię, Krystynę, Bożenę, Krystynę i Tadeusza, Janinę, Genowefę, Bronisławę i Euzebiusza, wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

45. Władysława, Zygmunta Dymek, Emilię, Aleksandra, Józefa, Stanisława Ostałowskich, Zofię Nowak, Jolantę, Henrykę, Władysława Hubka, Stanisława Piecha, Zofię Kamińską, Danutę Małocha

46. Stanisława Kraszewskiego, Jana i Reginę Przełomskich, Stanisława, Sławę i Marka Przełomskich, Lenę i Zdzicha Warszawskich, Wojciecha i Czesławę Garbólewskich, Justynę Grochowalską, z rodziny Zborskich, Władysławę Dąbrowską, Krystynę i Eligiusza Sobolewskich

47. Ryszarda, Helenę, Bronisława i Władysława Kuczkowskich, Stanisławę, Józefa, Leopolda Starosielec;

48. Wandę Długołęcką, Feliksę Oleksiak, Marzenę Bartosiewicz, z rodziny Długołęckich, Stańczaków, Bartosiewiczów, Oleksiaków, Prokopczuków, Zarzyckich;

49. Walentynę, Edwarda, Tadeusza, Paulinę, Michała Romejko, Ludwikę, Antoniego Borecko, Bronisławę Pawłowską, rodzinę,. Romejko, Borecko, Pawłowskich, Świeckich, Tomaszewskich, Grzybowskich, Markiewiczów;

50. Mariannę, Alfreda, Mariannę, Wiktora Gardyńskich, Władysławę, Ludwika Staweckich;

51. Stefana, Leokadię, Zbigniewa Puchalskich, Stanisława, Marię Cieślewicz, Tomasza, Mariannę, Jana Góra;

52. Andrzeja, Antoninę, Janinę Szczepańskich, Marię Opalacz, Jana, Kazimierza, Weronikę Lewandowskich, Antoniego, Mariannę, Tadeusza, Bolesława Borowieckich;

53. Zbyszka, Marię, Danutę Jankowskich, Zofię Tępińską, Mariana, Leokadię, Zofię Bronowickich;

54. rodzinę; Lewandowskich, Filipkowskich, Bartczaków, kapłanów, siostry zakonne, pomordowanych w więzieniach;

55. rodzinę Frydrychów, Cyrchów, Wrzosków, Zaboklickich, Mularzów, Kędzierskich, Szadów, Kisiel;

56. Andrzeja Klimkowskiego, Eugeniusza Klimkowskiego, Halinę i Antoniego Kwiatkowskich, Małgorzatę i Marka Patelskich

 

 

Za wszystkie ofiary oraz każdy gest życzliwości

i dobroci składamy serdeczne Bóg zapłać!

Konto bankowe: Ing Bank Śląski BSK S.A. 55 1050 1025 1000 0022 4437 9182