Piątek, 31 marca 2023

ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
tel. 22 622-52-88 fax wew. 35
tel. 22 621-50-08 fax wew. 35
orione.parafia@gmail.com

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione

Msze Święte w kościele Dzieciątka Jezus

Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 8.15, 18.00

Kancelaria parafialna czynna:

Wtorek: 10.00 - 12.00, 16.00 - 17.30

Czwartek: 10.00 - 12.00, 16.00 - 17.30

Sobota: 10.00 - 12.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

Poniedziałek - piątek: od godz. 9.00 do 17.45

Służba Liturgiczna

Trochę historii

W parafii pw. świętego ks. Alojzego Orione ministranci służą już od bardzo dawna - chyba nie będzie przesady w stwierdzeniu, że są najstarszą grupą w historii naszego kościoła. W "życiu" naszej wspólnoty, miało miejsce tyle wydarzeń, że spisanie ich wszystkich ze szczegółami zajęłoby kilka opasłych tomów, dlatego na ten moment ograniczymy się do faktów najistotniejszych...

Od początku naszym podstawowym dążeniem była służba Bogu przy ołtarzu. Jak wiadomo ministrant to członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła. Słowo ministrant wywodzi się z łacińskiego słowa "ministrare", to znaczy służyć - wskazuje szczególnie na służbę podczas Mszy świętej.

Trochę historii...
W naszym kościele służyliśmy chętnie i często - zwłaszcza w trudnych latach 80 - tych. Każdy miał wyznaczony dyżur w niedzielę i w dzień powszedni. Organizowaliśmy skupienia, które miały przygotować do różnych ważnych wydarzeń w życiu Kościoła (Wielkanoc, Boże Narodzenie, itp.) i naszej parafii (przyjęcie kandydatów do grona ministrantów, promocja na wyższy stopień itp.). Mieliśmy także swój udział w pracach budowlanych domu Zakonnego i pozostałych obiektów. Wprawdzie było to "tylko" noszenie cegieł i innych materiałów, ale świadomość uczestnictwa w wielkim dziele napawała nas dumą :-). Za każdym razem kiedy do Polski przyjeżdżał Papież Jan Paweł II witaliśmy Go na trasie przejazdu z lotniska i uczestniczyliśmy w odprawianych mszach. Tak było m.in. w roku 1979 na Placu Zwycięstwa, 1983 - na Stadionie X - lecia, na placu Defilad w 1987 roku, na Agrykoli cztery lata później oraz w latach 1999 i 2002.

Uczestniczyliśmy w kursach lektorskich, kantorskich w konkursach wiedzy ministranckiej. W ramach grupy teatralnej działającej w naszym kościele, braliśmy udział w jasełkach i innych okolicznościowych przedstawieniach. Razem z grupą młodzieżową braliśmy udział w czuwaniach młodzieżowych, odbywających się w parafiach oriońskich w całej Polsce. Chodziliśmy na piesze pielgrzymki do Częstochowy. Przedstawiciele naszej wspólnoty byli obecni na zlotach młodzieży oriońskiej "ROUTE ORIONE" a także na Europejskich Spotkaniach Młodzieży Taize. W czasie wakacji i ferii często braliśmy udział w tzw. "wypoczynku z Bogiem" organizowanym przez księży Orionistów.

Obecnie

W naszej wspólnocie ministranckiej można wyszczególnić kilka grup (opiekunem wszystkich jest ks. Jarosław Gralicki):

Ministranci honorowi - grupę tę tworzą wszyscy, którzy mają za sobą długoletni staż ministrancki i dalej pragną swoją służbą ubogacać liturgię w naszym kościele. Są to przeważnie osoby dorosłe - pracujący lub studenci. Biorą oni udział w uroczystościach parafialnych, pełniąc służbę w kościele i przy ołtarzu.

Ministranci starsi - do tej grupy należą chłopcy uczęszczający do gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych. Wśród nich znajdują się także lektorzy i ceremoniarze. Do nich należy przygotowanie oprawy liturgicznej uroczystości takich jak: Niedziela Palmowa, Triduum Paschalne i Niedziela Zmartwychwstania, Boże Narodzenie, Boże Ciało i innych ważnych wydarzeń w życiu Kościoła i naszej parafii.

Ministranci młodsi - to uczniowie szkół podstawowych, którzy uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach, na których poznają podstawowe znaczenie obrzędów Mszy Świętej i Sakramentów. Ponadto poznają życiorys Papieża Jana Pawła II, Patrona Parafii - Św. Ks. Alojzego Orione i innych świętych - patronów ministrantów i swoich własnych.

Kandydaci - do tej grupy należą chłopcy uczęszczający do III klasy szkoły podstawowej, którzy po przyjęciu I Komunii Świętej wyrażają chęć służenia Bogu przy ołtarzu. Przez okres jednego roku przygotowują się do posługi liturgicznej a w czerwcu zostają uroczyście przyjęci do grona ministrantów.

Obowiązki ministranta:

Tu od wielu lat nie zmieniło się nic: do naszych głównych obowiązków należy przede wszystkim udział w Mszach Świętych niedzielnych i w dni powszednie. Ponadto uczestniczymy w nabożeństwach: majowych, czerwcowych i październikowych. W okresie Wielkiego Postu bierzemy udział w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. W uroczystość Bożego Ciała przygotowujemy jeden z ołtarzy. Uczestniczymy w uroczystościach odpustowych, rekolekcjach parafialnych czy Dniu Chorego. Przygotowujemy liturgiczną oprawę uroczystości kościelnych jak i parafialnych.

A także...

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, który jest patronalnym świętem Liturgicznej Służby Ołtarza odprawiana jest specjalna msza święta w intencji wszystkich ministrantów i ich rodzin.

W trakcie wakacji spędzamy czas na wspólnym wypoczynku w kraju i zagranicą. Do tradycji naszej grupy należą spotkania organizowane w okresie Bożego Narodzenia (opłatek) i Wielkanocy (jajko) w których uczestniczą także nasi rodzice i rodzeństwo. Uczestniczymy w corocznym ministranckim turnieju piłki nożnej, który jest organizowany przez oriońską parafię w Wołominie.

Za wszystkie ofiary oraz każdy gest życzliwości

i dobroci składamy serdeczne Bóg zapłać!

Konto bankowe: Ing Bank Śląski BSK S.A. 55 1050 1025 1000 0022 4437 9182