Piątek, 31 marca 2023

ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
tel. 22 622-52-88 fax wew. 35
tel. 22 621-50-08 fax wew. 35
orione.parafia@gmail.com

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione

Msze Święte w kościele Dzieciątka Jezus

Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 8.15, 18.00

Kancelaria parafialna czynna:

Wtorek: 10.00 - 12.00, 16.00 - 17.30

Czwartek: 10.00 - 12.00, 16.00 - 17.30

Sobota: 10.00 - 12.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

Poniedziałek - piątek: od godz. 9.00 do 17.45

Posługa w Szpitalu

Trochę historii...

W roku 1732 roku misjonarz ze Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo, Piotr Gabriel Baudouin (1689 - 1768), założył przy ulicy Krakowskie Przedmieście "Dom Podrzutków”. Następnie „Dom” został przeniesiony do nowej siedziby na ówczesnym placu Wareckim (obecnie: Plac Powstańców Warszawy), gdzie na mocy dekretu króla Augusta III, w roku 1758 została zmieniona jego nazwa na „Szpital Generalny Dzieciątka Jezus”. Szpital w założeniu pełnił dla miasta funkcje lecznicze i opiekuńcze dla ubogich i ciężarnych kobiet, jako schronienie dla starców, ale i dla kalek, zwłaszcza po stłumieniu Konfederacji Barskiej. Szybki rozwój Warszawy i niedobory w ilości łóżek spowodowały podjęcie decyzji o budowie nowego obiektu na terenie, na którym, znajduje się obecnie.

Pod tym linkiem znajdują się zdjęcia i historia szpitala w jego pierwotnej lokalizacji.

Budowa 22 budynków jako nowej siedziby została zakończona w roku 1901 pod nadzorem architektonicznym Józefa Piusa Dziekońskiego. Okres międzywojenny przyniósł rozkwit medycyny klinicznej, zwłaszcza takich dziedzin jak choroby wewnętrzne, chirurgia i neurologia. W Szpitalu znalazły siedzibę pięć Klinik Uniwersyteckich oraz jedenaście oddziałów specjalistycznych, co stawiało Szpital w czołówce ośrodków medycznych w kraju. W okresie okupacji niemieckiej Szpital stanowił schronienie dla żołnierzy Państwa Podziemnego oraz niósł pomoc prześladowanej ludności żydowskiej. Okres ten obfitował w wydarzenia tragiczne. Chorzy i personel przeżyli przysłowiowe „piekło”, kiedy Niemcy wpuścili na teren żołdaków nacjonalistów ukraińskich z Pułku Kamińskiego, a sami wycofali się na punkty obserwacyjne poza szpitalem. W wyniku działań wojennych Szpital poniósł olbrzymie straty w postaci zniszczenia budynków, wyposażenia, oraz zaopatrzenia.

Szpital rozpoczął leczenie zaraz po wojnie, bo od lipca 1945 roku. Od tego momentu działalność kliniczna jest sukcesywnie poszerzana o kolejne specjalizacje, co stawia ośrodek na wiodącej pozycji leczenia chorych oraz jako nowoczesnego ośrodka kształcenia kadr medycznych.

(Za stroną www.dzieciatkajezus.pl)

Duszpasterstwo...

Szpital Dzieciątka Jezus, znajduje się w najbliższym sąsiedztwie kościoła i od początku swojego istnienia znajdował się pod jego "opieką". Codziennie księża udają się do chorych z Najświętszym Sakramentem i duchową pomocą. Oddziały odwiedzane przez kapłanów to: ortopedia, okulistyka, oddział szczękowy, kardiologia, transplantologia i nefrologia, chirurgia, urologia, dermatologia oraz ginekologia i położnictwo.

Bardzo często chorzy biorą udział w nabożeństwach w naszym kościele. Dawniej także Msze święte były oprawiane w szpitalu. Obecnie w okresie Wielkie Postu, przynajmniej jedna Droga Krzyżowa prowadzi alejkami na szpitalnymi, podobnie jak różaniec w październiku jak również procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej. W roku 2001 na terenie szpitala miała miejsce pierwsza procesja Bożego Ciała. Nieprzerwanie od 2009 roku w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi na terenie szpitala jest odprawiana Msza święta z procesją. Zdjęcia z tych uroczystości są dostępne w dziale Foto Galeria.

Za wszystkie ofiary oraz każdy gest życzliwości

i dobroci składamy serdeczne Bóg zapłać!

Konto bankowe: Ing Bank Śląski BSK S.A. 55 1050 1025 1000 0022 4437 9182