Piątek, 31 marca 2023

ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
tel. 22 622-52-88 fax wew. 35
tel. 22 621-50-08 fax wew. 35
orione.parafia@gmail.com

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione

Msze Święte w kościele Dzieciątka Jezus

Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 12.00, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 8.15, 18.00

Kancelaria parafialna czynna:

Wtorek: 10.00 - 12.00, 16.00 - 17.30

Czwartek: 10.00 - 12.00, 16.00 - 17.30

Sobota: 10.00 - 12.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

Poniedziałek - piątek: od godz. 9.00 do 17.45

Grupy Parafialne

Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła. Ta współpraca należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła. Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy świeccy mogą w bezpośredniej współpracy z hierarchią, realizować to powołanie, jakie otworzyli na mocy sakramentów Chrztu i Bierzmowania.

Spotkania Akcji Katolickiej w naszym kościele odbywają się co drugi poniedziałek o godz. 16.00 w sali parafialnej. Opiekunem Akcji Katolickiej jest ks. Alojzy Makówka.


Żywy Różaniec

Żywy Różaniec powstał z inicjatywy Marii Pauliny Jaricot we Francji w 1826 r. W naszej parafii działa od wielu lat. Obecnie do wspólnoty należy 60 osób, które są "podzielone" na 4 grupy, tzw. Róże. W każdej grupie jest 15 osób. Każda z nich odmawia codziennie jedną tajemnicę Różańca Świętego (Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu) w ten sposób jedna Róża odmawia codziennie cały różaniec. Zmiana tajemnic odbywa się w I niedzielę miesiąca.
Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy dochować wierności Bogu, wytrwać w dobrym, bronić od złego siebie i bliskich, wielbić i naśladować w swoim życiu Maryję.

Wspólnota przewodniczy modlitwie różańcowej w naszym kościele w dni powszednie po Mszy św. o godz. 7.00 a także uczestniczy w Adoracjach Jezusa Eucharystycznego wystawionego w Najświętszym Sakramencie. Spotkania wpólnoty odbywają się raz w miesiącu (przeważnie w I niedzielę), opiekunem jest ks. Proboszcz Jarosław Gralicki.


Wspólnota Neokatechumenalna

Neokatechumenat jest drogą, w której chrześcijanin poprzez bardziej intensywne rozważanie Słowa Bożego i przeżywanie Eucharystii wzrasta w wierze, której ziarno otrzymał na chrzcie świętym. Droga Neokatechumenalna nie jest jakimś ruchem ani stowarzyszeniem w znaczeniu, jakie dziś nadaje się tym nazwom, lecz jedną z metod chrześcijańskiej formacji. W naszej parafii wspólnota neokatechumenalna została zawiązana w kwietniu 2000, poprzedzona została cyklem katechez. Obecnie we wspólnocie w dwóch grupach jest ok. 70 osób, cykliczne spotkania służą pogłębianiu swojej wiary podczas celebrowania Liturgii Słowa i Eucharystii.


 

Za wszystkie ofiary oraz każdy gest życzliwości

i dobroci składamy serdeczne Bóg zapłać!

Konto bankowe: Ing Bank Śląski BSK S.A. 55 1050 1025 1000 0022 4437 9182