Poniedziałek, 21 września 2020

ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
tel. 22 621-50-08 fax wew. 35
tel. 22 622-52-88 fax wew. 35
kontakt@parafiaorione.rel.pl

Parafia Rzymskokatolicka Świętego Alojzego Orione

Msze Święte w kościele Dzieciątka Jezus

Niedziela: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00
Dni powszednie: 7.00, 8.15, 18.00

Kancelaria parafialna czynna:

Wtorek: 10.00 - 12.00 ks. Tadeusz,

16.00 - 17.30 ks. Proboszcz

Czwartek: 10.00 - 12.00 ks. Krzysztof/ks. Łukasz,

16.00 - 17.30 ks. Tadeusz

Sobota: 10.00 - 12.00 ks. Proboszcz

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

Poniedziałek - Piątek: godz. 9.00 - 17.45

Nowenna przed Uroczystością św. Alojzego Orione

NOWENNA PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚWIĘTEGO ALOJZEGO ORIONE

Dzień pierwszy (7 maja)

Święty Alojzy Orione, ty tak bardzo pragnąłeś, aby ci wszyscy, którzy żyją i pracują w cieniu Opatrzności Bożej, w swym postępowaniu i we wszystkim okazywali się Jej prawdziwymi dziećmi.

Wypraszaj nam łaski, żebyśmy całą naszą nadzieję opierali jedynie na nieskończonej dobroci i pomocy Opatrzności Bożej; przykładem swego życia i nauczania głosili wszędzie Opatrzność Bożą, która przenika  świat i nim rządzi, wysławiali Ją i byli Jej wysłannikami.

PIEŚŃ : ŚWIĘTY ALOJZY ORIONE MÓDL SIĘ ZA NAMI

Kapłan z ludem odmawia modlitwę:

Modlitwa do Świętego Alojzego Orione

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię i dzięki Ci składam za bezgraniczną miłość, jaką wlałeś w serce świętego Alojzego Orione, dając nam w nim apostoła miłosierdzia, ojca ubogich i dobroczyńcę cierpiących i opuszczonych. Udziel nam łaski, abyśmy mogli naśladować miłość gorącą i ofiarną, jaką żywił ku Tobie i Najświętszej Dziewicy, ku Kościołowi i Ojcu świętemu, ku wszystkim stroskanym. Za jego zasługami i wstawiennictwem udziel nam tego, o co prosimy, abyśmy mogli doświadczać Twojej Boskiej Opatrzności. Amen.

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo w intencji powołań kapłańsko-zakonnch

Chwała Ojcu…

DZIEŃ DRUGI (8 maja)

         Święty Alojzy Orione, ty umiłowałeś całym sercem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i byłeś przekonany, że On jest Tym, który zwycięża jako ostatni, a zwycięża przez miłosierdzie. W Jezusie Chrystusie chciałeś odnowić wszystkich i wszystko. Poświęciłeś swoje życie, by innych prowadzić do Jezusa i nauczać ich żyć w Jezusie, Jezusem i przez Jezusa.

         Uproś nam łaskę poznania Pana naszego, Jezusa Chrystusa i rozmiłowania się w Nim, byśmy na co dzień z Nim zjednoczeni byli Jego uczniami i apostołami.

PIEŚŃ : ŚWIĘTY ALOJZY ORIONE MÓDL SIĘ ZA NAMI

Kapłan z ludem odmawia modlitwę:

Modlitwa do Świętego Alojzego Orione

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię i dzięki Ci składam za bezgraniczną miłość, jaką wlałeś w serce świętego Alojzego Orione, dając nam w nim apostoła miłosierdzia, ojca ubogich i dobroczyńcę cierpiących i opuszczonych. Udziel nam łaski, abyśmy mogli naśladować miłość gorącą i ofiarną, jaką żywił ku Tobie i Najświętszej Dziewicy, ku Kościołowi i Ojcu świętemu, ku wszystkim stroskanym. Za jego zasługami i wstawiennictwem udziel nam tego, o co prosimy, abyśmy mogli doświadczać Twojej Boskiej Opatrzności. Amen.

Ojcze nasz… 10 x Zdrowaś Maryjo w intencji powołań kapłańsko-zakonnch

Chwała Ojcu…

DZIEŃ TRZECI (9 maja)

         Święty Alojzy Orione, twoje życie było ołtarzem, na którym płonął wielki ogień miłości do Boga i do ludzi. Sam nieraz prosiłeś Opatrzność Bożą, by posyłała do nas ludzi miłości. Pragnąłeś, by nasze życie było przepełnione miłością Boga i Kościoła, by było hymnem i całopalną ofiarą na rzecz powszechnego braterstwa w Chrystusie.

Wstawiaj się za nami do Pana, byśmy za Jego łaską zrozumieli, jak bardzo Bóg nas umiłował i na tę miłość odpowiadali naszą miłością i abyśmy miłowali się wzajemnie tak, jak nas umiłował Zbawiciel człowieka.

PIEŚŃ : ŚWIĘTY ALOJZY ORIONE MÓDL SIĘ ZA NAMI

Kapłan z ludem odmawia modlitwę:

Modlitwa do Świętego Alojzego Orione

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię i dzięki Ci składam za bezgraniczną miłość, jaką wlałeś w serce świętego Alojzego Orione, dając nam w nim apostoła miłosierdzia, ojca ubogich i dobroczyńcę cierpiących i opuszczonych. Udziel nam łaski, abyśmy mogli naśladować miłość gorącą i ofiarną, jaką żywił ku Tobie i Najświętszej Dziewicy, ku Kościołowi i Ojcu świętemu, ku wszystkim stroskanym. Za jego zasługami i wstawiennictwem udziel nam tego, o co prosimy, abyśmy mogli doświadczać Twojej Boskiej Opatrzności. Amen.

Ojcze nasz…10 x Zdrowaś Maryjo w intencji powołań kapłańsko-zakonnch

Chwała Ojcu…

DZIEŃ CZWARTY (10 maja)

Święty Alojzy Orione, ty od dzieciństwa byłeś po synowsku rozmiłowany i oddany Najświętszej Marią Pannie, którą nazwałeś Niepokalaną i Najmiłosierniejszą Matką Bożą i naszą. Byłeś przekonany, że Ona jest niebiańską Założycielką Małego Dzieła Boskiej Opatrzności, a wszystkich zachęcałeś, by mówili Zdrowaś Maryjo i odważnie szli naprzód, wypełniając swoje codzienne obowiązki.

         Prosimy Cię, polecaj Matce naszej w niebie potrzeby naszej Parafii, naszych rodzin i wypraszaj dla nas wszystkich prawdziwe do Niej nabożeństwo, które przejawia się w naśladowaniu Jej cnót i oddaniu się do jej dyspozycji.

PIEŚŃ : ŚWIĘTY ALOJZY ORIONE MÓDL SIĘ ZA NAMI

Kapłan z ludem odmawia modlitwę:

Modlitwa do Świętego Alojzego Orione

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię i dzięki Ci składam za bezgraniczną miłość, jaką wlałeś w serce świętego Alojzego Orione, dając nam w nim apostoła miłosierdzia, ojca ubogich i dobroczyńcę cierpiących i opuszczonych. Udziel nam łaski, abyśmy mogli naśladować miłość gorącą i ofiarną, jaką żywił ku Tobie i Najświętszej Dziewicy, ku Kościołowi i Ojcu świętemu, ku wszystkim stroskanym. Za jego zasługami i wstawiennictwem udziel nam tego, o co prosimy, abyśmy mogli doświadczać Twojej Boskiej Opatrzności. Amen.

Ojcze nasz…10 x Zdrowaś Maryjo w intencji powołań kapłańsko-zakonnch

Chwała Ojcu…

DZIEŃ PIĄTY (11 maja)

         Święty Alojzy Orione, dla Ciebie Papież był zawsze słodkim Chrystusem na ziemi. Papież był twoim credo. Dla papieża biło twoje serce przepełnione miłością, posłuszeństwem i całkowitym oddaniem. Uproś dary Ducha Świętego dla Papieża, aby słowem i przykładem prowadził dziś Kościół po drogach zbawienia.

PIEŚŃ : ŚWIĘTY ALOJZY ORIONE MÓDL SIĘ ZA NAMI

Kapłan z ludem odmawia modlitwę:

Modlitwa do Świętego Alojzego Orione

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię i dzięki Ci składam za bezgraniczną miłość, jaką wlałeś w serce świętego Alojzego Orione, dając nam w nim apostoła miłosierdzia, ojca ubogich i dobroczyńcę cierpiących i opuszczonych. Udziel nam łaski, abyśmy mogli naśladować miłość gorącą i ofiarną, jaką żywił ku Tobie i Najświętszej Dziewicy, ku Kościołowi i Ojcu świętemu, ku wszystkim stroskanym. Za jego zasługami i wstawiennictwem udziel nam tego, o co prosimy, abyśmy mogli doświadczać Twojej Boskiej Opatrzności. Amen.

Ojcze nasz…10 x Zdrowaś Maryjo w intencji powołań kapłańsko-zakonnch

Chwała Ojcu…

DZIEŃ SZÓSTY (12 maja)

         Święty Alojzy Orione, ty poświęciłeś swoje życie na całkowitą służbę Kościołowi i papieżowi. Chciałeś doprowadzić młodzież, ubogich, najbardziej potrzebujących do poznania i umiłowania Jezusa Chrystusa, Kościoła Świętego i Papieża.

         Prosimy, wstawiaj się za młodzież, aby była słońcem naszej przyszłości: za ubogich i najbardziej opuszczonych, aby w Kościele i Jego nauce znajdowali siłę do prowadzenia życia godnego człowieka i chrześcijanina oraz podejmowania rzetelnej odnowy życia moralnego, społecznego i narodowego.

PIEŚŃ : ŚWIĘTY ALOJZY ORIONE MÓDL SIĘ ZA NAMI

Kapłan z ludem odmawia modlitwę:

Modlitwa do Świętego Alojzego Orione

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię i dzięki Ci składam za bezgraniczną miłość, jaką wlałeś w serce świętego Alojzego Orione, dając nam w nim apostoła miłosierdzia, ojca ubogich i dobroczyńcę cierpiących i opuszczonych. Udziel nam łaski, abyśmy mogli naśladować miłość gorącą i ofiarną, jaką żywił ku Tobie i Najświętszej Dziewicy, ku Kościołowi i Ojcu świętemu, ku wszystkim stroskanym. Za jego zasługami i wstawiennictwem udziel nam tego, o co prosimy, abyśmy mogli doświadczać Twojej Boskiej Opatrzności. Amen.

Ojcze nasz…10 x Zdrowaś Maryjo w intencji powołań kapłańsko-zakonnch

Chwała Ojcu…

DZIEŃ SIÓDMY (13 maja)

         Święty Alojzy Orione ty tak wiele zrobiłeś, by dać Kościołowi dobrych kapłanów i zakonników. Chodziłeś po tylu schodach i zaułkach, pukałeś do wielu drzwi w poszukiwaniu pomocy dla biednych chłopców, aby im umożliwić zrealizowanie powołania. Sam chciałeś być nazwany księdzem od powołań.

Prosimy cię, uproś dla naszej rodziny Oriońskiej święte powołania kapłańskie i zakonne szczególnie z naszej parafii, wstawiaj się za nami, byśmy jako twoje duchowe dzieci byli wierni naszemu powołaniu w Kościele i byli dla młodych wiarygodnymi świadkami Bożej miłości.

PIEŚŃ : ŚWIĘTY ALOJZY ORIONE MÓDL SIĘ ZA NAMI

Modlitwa do Świętego Alojzego Orione

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię i dzięki Ci składam za bezgraniczną miłość, jaką wlałeś w serce świętego Alojzego Orione, dając nam w nim apostoła miłosierdzia, ojca ubogich i dobroczyńcę cierpiących i opuszczonych. Udziel nam łaski, abyśmy mogli naśladować miłość gorącą i ofiarną, jaką żywił ku Tobie i Najświętszej Dziewicy, ku Kościołowi i Ojcu świętemu, ku wszystkim stroskanym. Za jego zasługami i wstawiennictwem udziel nam tego, o co prosimy, abyśmy mogli doświadczać Twojej Boskiej Opatrzności. Amen.

Ojcze nasz…10 x Zdrowaś Maryjo w intencji powołań kapłańsko-zakonnch

Chwała Ojcu…

DZIEŃ ÓSMY (14 MAJA)

         Święty Alojzy Orione, ty powiedziałeś, ze przez swoja wiarę i przez swoją miłość naród polski stanie się mocny i zwycięży wszystkich swych wrogów, i będzie przeżywał dni pomyślności i chwały. Ciebie papież z Polski ogłosił nowym patronem naszej Ojczyzny.

         Prosimy cię, wyjednaj Polsce wierność i przywiązanie do Stolicy Apostolskiej oraz błogosławieństwo w obecnej chwili poszukiwań jej prawdziwego dobra.

PIEŚŃ : ŚWIĘTY ALOJZY ORIONE MÓDL SIĘ ZA NAMI

Modlitwa do Świętego Alojzego Orione

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię i dzięki Ci składam za bezgraniczną miłość, jaką wlałeś w serce świętego Alojzego Orione, dając nam w nim apostoła miłosierdzia, ojca ubogich i dobroczyńcę cierpiących i opuszczonych. Udziel nam łaski, abyśmy mogli naśladować miłość gorącą i ofiarną, jaką żywił ku Tobie i Najświętszej Dziewicy, ku Kościołowi i Ojcu świętemu, ku wszystkim stroskanym. Za jego zasługami i wstawiennictwem udziel nam tego, o co prosimy, abyśmy mogli doświadczać Twojej Boskiej Opatrzności. Amen.

Ojcze nasz…10 x Zdrowaś Maryjo w intencji powołań kapłańsko-zakonnch

Chwała Ojcu…

DZIEŃ DZIEWIĄTY (15 MAJA)

Święty Alojzy Orione, ty w szczególny sposób umiałeś dostrzec w drugim człowieku Boga, miłować go prawdziwie, czyniąc zawsze dobro, źle nigdy i nikomu i zawsze wychodziłeś naprzeciw ludzkim potrzebom.

         Przychodzimy dziś do Ciebie z naszym cierpieniem, z naszymi kłopotami domowymi, z troską o rozwój naszego życia chrześcijańskiego i duchowego, prosimy: polecaj nas Bożej Opatrzności i wypraszaj Boże błogosławieństwo

PIEŚŃ : ŚWIĘTY ALOJZY ORIONE MÓDL SIĘ ZA NAMI

Modlitwa do Świętego Alojzego Orione

Przenajświętsza Trójco, Ojcze, Synu i Duchu Święty, uwielbiam Cię i dzięki Ci składam za bezgraniczną miłość, jaką wlałeś w serce świętego Alojzego Orione, dając nam w nim apostoła miłosierdzia, ojca ubogich i dobroczyńcę cierpiących i opuszczonych. Udziel nam łaski, abyśmy mogli naśladować miłość gorącą i ofiarną, jaką żywił ku Tobie i Najświętszej Dziewicy, ku Kościołowi i Ojcu świętemu, ku wszystkim stroskanym. Za jego zasługami i wstawiennictwem udziel nam tego, o co prosimy, abyśmy mogli doświadczać Twojej Boskiej Opatrzności. Amen.

Ojcze nasz…10 x Zdrowaś Maryjo w intencji powołań kapłańsko-zakonnch

Chwała Ojcu…Za wszystkie ofiary oraz każdy gest życzliwości

i dobroci składamy serdeczne Bóg zapłać!

Konto bankowe: Ing Bank Śląski BSK S.A. 55 1050 1025 1000 0022 4437 9182